REZULTATELE Obţinute de către candidaţi la PROBA SCRISĂ – contabil şef, grad S II

REZULTATELE Obţinute de către candidaţi la PROBA SCRISĂ  pentru concursul desfăşurat în data de 03.03.2015 în vederea ocupării funcţiei de conducere vacante de contabil şef, grad S II, în cadrul Serviciului “Financiar Contabil şi Resurse Umane” al Direcţiei Sport şi Tineret Braşov.

Numeleşi prenumele candidatului Punctajulobţinut la

“proba scrisă

Punctajul Maximcf.legii Punctajul Minimcf.legii ADMIS/RESPINS
  TEOFĂNESCU LUMINIŢA 82,66  100 pct  70 pct  ADMIS
   TOHĂNEAN CECILIA  72,66 100 pct  70 pct  ADMIS
   PIPOŞ LAURA MIRELA  64  100 pct  70 pct  RESPINS

            Promovarea probei scrise este obligatorie pentru susţinere interviului.

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul obţinut pot face contestaţie în termen de 24 ore de la data şi ora afişării la secretariatul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

Numai candidaţii declaraţi ADMIŞI (cei care au obţinut punctajul de cel puţin minim 70 puncte la proba scrisă), se vor prezenta în data de 06.03.2015, ora 1100 pentru susţinerea interviului la sediul Direcţiei Sport şi Tineret Braşov din B-dul Gării nr.21.

 

Doamna Tudorache Marilena, Director executiv al Direcţiei Economice,

Primăria Municipiului Braşov                                                                 – preşedinte

Doamna Kerekes Eniko, referent R.U.,                                                 – secretar

 

Data afişării: 04.03.2015, ora 16,00