Rezultate selectie dosare inscriere Instructor Sportiv Mai 2018

 

REZULTATUL

                        ETAPEI PRIVIND SELECŢIA DOSARELOR DE ÎNSCRIERE

                                                     ALE CANDIDAŢILOR

 

înscrişi la concursul ce va avea loc în intervalul 30.05 – 05.06.2018 pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuție vacante de instructor sportiv M II în cadrul

Serviciului „Sala Sporturilor DP Colibași și Bazin Olimpic”.

 

 

Nr.

crt.

 

Numele

şi prenumele candidatului

Nr. şi data înregistrării cererii de înscriere Rezultatul selectării dosarelor de înscriere

ADMIS/RESPINS

Motivul

respingerii dosarului

 

1.

 

Tiprigan Robert – Ovidiu

 

 

1205/11.05.2018

 

RESPINS

 

Nu îndeplinește condiția de vechime în muncă solicitată

         

 

 

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul obţinut pot face contestaţie în termen de 24 ore de la data şi ora afişării la secretariatul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

                       

Data afişării: 23.05.2018, ora 10,00

 

 

 

COMISIA DE CONCURS:

1.Domnul Cernica Emilian, director DST                                  – preşedinte

2.Domnul Cocuz Gabi, șef serviciu DST                                   – membru

3.Domnul Gal Marian, administrator DST                                – membru

4.Doamna Kerekes Eniko, inspector R.U. DST                       – secretar

Rezultate finale referent – Mai 2018

REZULTATELE FINALE

Obţinute de către candidaţi

                                                                       

 

 

pentru concursul desfăşurat în perioada 02. – 10.05.2018 în vederea ocupării funcţiei contractuale de execuție vacante de referent, treapta profesională M IA în cadrul Serviciului „Financiar Contabil și Resurse Umane”

 

 

Nr.

crt.

Numele

şi prenumele candidatului

Punctajul

final

 

Punctajul Maxim

cf.legii

Punctajul Minim

cf.legii

ADMIS

/RESPINS

 

1.

 

PANAINTE GHIȚĂ

 

72,33

 

100 pct

 

50 pct

 

ADMIS

           

                         

 

 

COMISIA DE CONCURS:

1.Doamna Florea Mirela Mihaela, contabil șef DST             – preşedinte

2.Doamna Sâmpetru Alexandra Liliana, inspector DST       – membru

3.Doamna Pavel Emilia, contabil DST                                 – membru

4.Doamna Kerekes Eniko, inspector R.U. DST                    – secretar

 

 

Data afişării: 11.05.2018, ora 13,30