Rezultate selectie dosare candidati: muncitor calificat II

REZULTATUL                    ETAPEI PRIVIND SELECŢIA DOSARELOR DE ÎNSCRIERE                                                       ALE CANDIDAŢILOR

 

înscrişi la concursul ce va avea loc în intervalul 08.06.2015 (proba scrisă) – 11.06.2015 (interviul) pentru ocuparea funcţiei vacante de muncitor calificat II în cadrul Serviciului “Sala Sporturilor DP Colibaşi şi Bazin Olimpic”.

Nr.

crt.

Numele

şi prenumele candidatului

Nr. şi data înregistrării cererii de înscriere Rezultatul selectării dosarelor de înscriere

ADMIS/RESPINS

 

1.

 

ARMEANU MARCEL

 

 

1102/25.05.2015

 

 

ADMIS

 

2.

 

VULCU OVIDIU

 

1122/27.05.2015

 

ADMIS

 Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul obţinut pot face contestaţie în termen de 24 ore de la data şi ora afişării la secretariatul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

                       

Data afişării: 29.05.2015, ora 15,00

 

COMISIA DE CONCURS:

1.Domnul Cernica Emilian, director DST                               – preşedinte

2.Domnul Cocuz Gabi, şef serviciu DST                                 – membru

3.Domnul Barbu Ştefan, inspector DST                                 – membru

  1. Kerekes Eniko, referent RU DST – secretar