Rezultate finale contabil sef grad II

REZULTATELE  FINALE

Obţinute de către candidaţi

                             

pentru concursul desfăşurat în perioada 12. – 17.06.2015 în vederea ocupării funcţiei de conducere vacante de contabil şef, grad II,  în cadrul Serviciului “Financiar Contabil şi Resurse Umane” al Direcţiei Sport şi Tineret Braşov.

Nr.

crt.

Numele

şi prenumele candidatului

Punctajul

final

Punctajul Maxim

cf.legii

Punctajul Minim

cf.legii

ADMIS

/RESPINS

1. FLOREA MIRELA – MIHAELA 95,5 pct 100 pct 70 pct ADMIS

 

COMISIA DE CONCURS:

  1. Doamna Tudorache Marilena, Director executiv al Direcţiei Economice,

Primăria Municipiului  Braşov                                                       – preşedinte

2..  Domnul  Cernica Emilian Director DST                       – membru

  1. Domnul  Cocuz Gabi, şef serviciu DST                                                     – membru
  1.   Doamna  Kerekes Eniko, referent R.U.,                                                     – secretar

Rezultate finale consilier juridic

REZULTATELE  FINALE            Obţinute de către candidaţi  pentru concursul desfăşurat în perioada 30.04 2015 – 06.05.2015 în vederea ocupării funcţiei  vacante de consilier juridic, grad profesional S IA,  în cadrul Compartimentului “Juridic – Achiziţii Publice” al Direcţiei Sport şi Tineret Braşov.

Nr.

crt.

Numele

şi prenumele candidatului

Punctajul

 final

 

Punctajul Maxim

cf.legii

Punctajul Minim

cf.legii

ADMIS

/RESPINS

 

1.

 

VOINESCU  NELI – DANIELA

 

71,83

 

100 pct

 

50pct

 

ADMIS

       

 

COMISIA DE CONCURS:

  1. Domnul Cernica Emilian, Director  DST Braşov                                – preşedinte

2..  Doamna Pitiş Paula, şef birou Direcţia Juridică şi de Administraţie Publică Locală

Primăria Municipiului Braşov                                                                       –  membru

  1. Domnul  Cocuz Gabi, şef serviciu DST Braşov                                  – membru
  1. Doamna  Kerekes Eniko, referent R.U.,                                              –  secretar

 

Data afişării:  07.05.2015