Rezultat proba scrisa Sef Serviciu Septembrie 2018

REZULTATELE

Obţinute de către candidaţi la PROBA SCRISĂ

  pentru examenul desfăşurat în data de 17.09.2018 în vederea ocupării funcţiei contractuale de conducere vacante de Șef serviciu II în cadrul Serviciului „Patinoar Olimpic și Minibaza Tractorul”

 

Nr.

crt.

Numele

şi prenumele candidatului

Punctajul

obţinut la

“proba scrisă

Punctajul Maxim

cf.legii

Punctajul Minim

cf.legii

ADMIS

/RESPINS

 

1.

 

PUIU COSTEL – LIVIU

 

84,895

 

100 pct

 

70 pct

 

ADMIS

           

         

           

Promovarea probei scrise este obligatorie pentru susţinerea probei practice.

 

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul obţinut pot face contestaţie în termen de 24 ore de la data şi ora afişării la secretariatul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

 

 

Numai candidaţii declaraţi ADMIŞI (cei care au obţinut punctajul de cel puţin minim 70 puncte la proba scrisă), se vor prezenta în data de 20.09.2018, ora 0900 pentru susţinerea probei orale la sediul Direcţiei Administrare Infrastructură Sportivă Braşov din B-dul Gării nr.21.

 

 

COMISIA DE CONCURS:

1.Domnul Cernica Emilian, director DST                             – preşedinte

2.Doamna Florea Mirela – Mihaela DST                                 – membru

3.Domnul Cocuz Gabi, șef serviciu DST                               – membru

  1. Doamna Kerekes Eniko, inspector R.U.               – secretar

 

 

Data afişării: 18.09.2018, ora 10.00

Rezultat dosare inscrieri concurs Referent M IA

REZULTATUL

                        ETAPEI PRIVIND SELECŢIA DOSARELOR DE ÎNSCRIERE

                                                     ALE CANDIDAŢILOR

 

înscrişi la concursul ce va avea loc în intervalul 02 – 10. Mai 2018 pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuție vacante de referent – treapta profesională

M IA în cadrul Serviciului „Financiar Contabil și Resurse Umane”.

 

 

Nr.

crt.

Numele

şi prenumele candidatului

Nr. şi data înregistrării cererii de înscriere Rezultatul selectării dosarelor de înscriere

ADMIS/RESPINS

Motivul

respingerii dosarului

 

1.

 

Criste Maria

 

 

770/10.04.2018

 

ADMIS

 

––

 

2.

 

Dudu Călin Ovidiu

 

812/12.04.2018

 

ADMIS

 

––

 

3.

 

Samson Andreea Cristina

 

831/16.04.2018

 

ADMIS

 

–––

 

4.

 

Grecica Brânzea Claudia Florentina

 

871/18.04.2018

 

ADMIS

 

––-

 

5.

 

Panainte Ghiță

 

876/18.04.2018

 

ADMIS

 

––

 

6.

 

Petruș Georgeta Daniela

 

915/19.04.2018

 

ADMIS

 

––

 

7.

 

Vătavu Laura

 

940/20.04.2018

 

ADMIS

 

––

 

 

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul obţinut pot face contestaţie în termen de 24 ore de la data şi ora afişării la secretariatul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

                       

Data afişării: 24.04.2018, ora 13,00

 

COMISIA DE CONCURS:

1.Doamna Florea Mirela Mihaela, contabil șef DST               – preşedinte

2.Doamna Sâmpetru Alexandra Liliana, inspector DST                 – membru

3.Doamna Pavel Emilia, contabil DST                                            – membru

4.Doamna Kerekes Eniko, inspector R.U. DST                       – secretar

Rezultat final referent – Noiembrie 2017

REZULTATELE FINALE

Obţinute de către candidaţi

                                                                      

pentru concursul desfăşurat în perioada 16. – 22.11.2017 în vederea ocupării funcţiei de execuție vacante de referent, treapta profesională M IA în cadrul Serviciului „Sala Sporturilor DP Colibași și Bazin Olimpic”

 

 

Nr.

crt.

Numele

şi prenumele candidatului

Punctajul

final

 

Punctajul Maxim

cf.legii

Punctajul Minim

cf.legii

ADMIS

/RESPINS

 

1.

 

BUDAI MIHAI

 

64,97

 

100 pct

 

50 pct

 

ADMIS

           

 

 

 

COMISIA DE CONCURS:

1.Domnul Cernica Emilian, director DST                              – preşedinte

2.Domnul Cocuz Gabi, şef serviciu DST                                – membru

3.Domnul Roman Viorel, administrator DST                         – membru

4.Doamna Kerekes Eniko, inspector R.U. DST                     – secretar

 

 

 

Data afişării: 24.11.2017, ora 10,00

Rezultat interviu referent – Noiembrie 2017

REZULTATELE

                                     Obţinute de către candidaţi la INTERVIU

 

pentru concursul desfăşurat în data de 22.11.2017 în vederea ocupării funcţiei de execuție vacante de referent, treapta profesională M IA, în cadrul Serviciului „Sala Sporturilor DP Colibași și Bazin Olimpic”

 

 

Nr.

crt.

Numele

şi prenumele candidatului

Punctajul

obţinut la

“INTERVIU”

Punctajul

Maxim

cf.legii

Punctajul Minim

cf.legii

ADMIS

/RESPINS

 

1.

 

BUDAI MIHAI

 

68,00

 

100 pct

 

50 pct

 

ADMIS

           

 

 

Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului interviului.

 

 

COMISIA DE CONCURS:

1.Domnul Cernica Emilian, director DST                              – preşedinte

2.Domnul Cocuz Gabi, şef serviciu DST                                – membru

3.Domnul Roman Viorel, administrator DST                        – membru

4.Doamna Kerekes Eniko, inspector R.U. DST                     – secretar

 

 

 

Data afişării: 23.11.2017, ora 09,30

Rezultate proba scrisa referent Noiembrie 2017

REZULTATELE

Obţinute de către candidaţi la PROBA SCRISĂ

                                                                       

 

pentru concursul desfăşurat în data de 16.11.2017 în vederea ocupării funcţiei de executie vacante de Referent – treapta profesională M IA în cadrul Serviciului „Sala Sporturilor DP Colibași și Bazin Olimpic”

 

Nr.

crt.

Numele

şi prenumele candidatului

Punctajul

obţinut la

“proba scrisă

Punctajul Maxim

cf.legii

Punctajul Minim

cf.legii

ADMIS

/RESPINS

 

1.

 

BUDAI MIHAI

 

61,93

 

100 pct

 

50 pct

 

ADMIS

 

2.

 

AURAȘI IOAN

 

20,14

 

100 pct

 

50 pct

 

RESPINS

                     

Promovarea probei scrise este obligatorie pentru susţinerea interviului.

 

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul obţinut pot face contestaţie în termen de 24 ore de la data şi ora afişării la secretariatul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

Numai candidaţii declaraţi ADMIŞI (cei care au obţinut punctajul de cel puţin minim 50 puncte la proba scrisă), se vor prezenta în data de 23.02.2017, ora 1000 pentru susţinerea interviului la sediul Direcţiei Sport şi Tineret Braşov din B-dul Gării nr.21.

 

 

COMISIA DE CONCURS:

1.Domnul Cernica Emilian, director DST                               – preşedinte

2.Domnul Cocuz Gabi, şef serviciu DST                                – membru

3.Domnul Roman Viorel, administrator DST                         – membru

4.Doamna Kerekes Eniko, inspector R.U. DST                     – secretar

 

 

Data afişării: 17.11.2017, ora 13,00

Rezultate finale muncitor calificat Octombrie 2017

REZULTATELE FINALE

Obţinute de către candidaţi

                                                                       

 

 

pentru concursul desfăşurat în perioada 03. – 06.10.2017 în vederea ocupării funcţiei de execuție vacante de muncitor calificat I în cadrul Serviciului „Patinoar Olimpic și Minibaza Tractorul”

 

 

Nr.

crt.

Numele

şi prenumele candidatului

Punctajul

final

 

Punctajul Maxim

cf.legii

Punctajul Minim

cf.legii

ADMIS

/RESPINS

 

1.

 

LĂCĂTUȘ CRISTIAN – IONEL

 

54,52

 

100 pct

 

50 pct

 

ADMIS

       

 

                        

 

 

 

 

 

 

COMISIA DE CONCURS:

1.Domnul Cernica Emilian, director DST                              – preşedinte

2.Domnul Cocuz Gabi, şef serviciu DST                                – membru

3.Domnul Luculescu Ghiță, referent DST                               – membru

4.Doamna Kerekes Eniko, inspector R.U. DST                     – secretar

 

 

 

Data afişării: 10.10.2017, ora 15,00

Rezultate finale referent Octombrie 2017

REZULTATELE FINALE

Obţinute de către candidaţi

                                                                       

 

 

pentru concursul desfăşurat în perioada 03. – 06.10.2017 în vederea ocupării funcţiei de execuție vacante de referent, treapta profesională M II în cadrul Serviciului „Patinoar Olimpic și Minibaza Tractorul”

 

 

Nr.

crt.

Numele

şi prenumele candidatului

Punctajul

final

 

Punctajul Maxim

cf.legii

Punctajul Minim

cf.legii

ADMIS

/RESPINS

 

1.

 

ȚĂRUȘ COSMIN

 

68,90

 

100 pct

 

50 pct

 

ADMIS

 

2.

 

DUDU CĂLIN – OVIDIU

 

60,79

 

100 pct

 

50 pct

 

RESPINS

 

                        

 

Conform Art.30, alin (4) – Hotărârea nr.286/2011:

„Se consideră admis la concursul pentru ocuparea unui post vacant/temporar vacant candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au concurat pentru acelaşi post, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut punctajul minim necesar”.

 

 

 

 

COMISIA DE CONCURS:

1.Domnul Cernica Emilian, director DST                              – preşedinte

2.Domnul Cocuz Gabi, şef serviciu DST                                – membru

3.Domnul Luculescu Ghiță, referent DST                               – membru

4.Doamna Kerekes Eniko, inspector R.U. DST                     – secretar

 

 

 

Data afişării: 10.10.2017, ora 15,00

Rezultat interviu referent Octombrie 2017

REZULTATELE

                                       Obţinute de către candidaţi la INTERVIU

                                                                       

 

 

pentru concursul desfăşurat în data de 06.10.2017 în vederea ocupării funcţiei de execuție vacante de referent, treapta profesională M II,  în cadrul Serviciului „Patinoar Olimpic și Minibaza Tractorul”

 

 

Nr.

crt.

Numele

şi prenumele candidatului

Punctajul

 obţinut la

“INTERVIU”

Punctajul

Maxim

cf.legii

Punctajul Minim

cf.legii

ADMIS

/RESPINS

 

1.

 

ȚĂRUȘ COSMIN

 

87,00

 

100 pct

 

50 pct

 

ADMIS

 

2.

 

DUDU CĂLIN – OVIDIU

 

67,00

 

100 pct

 

50 pct

 

ADMIS

 

 

Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului interviului.

               

 

 

 

 

COMISIA DE CONCURS:

1.Domnul Cernica Emilian, director DST                              – preşedinte

2.Domnul Cocuz Gabi, şef serviciu DST                               – membru

3.Domnul Luculescu Ghiță, referent DST                              – membru

4.Doamna Kerekes Eniko, inspector R.U. DST                      – secretar

 

 

 

Data afişării: 09.10.2017, ora 14,30

Rezultat proba scrisa referent 03.10.2017

 

REZULTATELE Obţinute de către candidaţi la PROBA SCRISĂ

pentru concursul desfăşurat în data de 03.10.2017 în vederea ocupării funcţiei de executie vacante de Referent – treapta profesională M II în cadrul Serviciului „Patinoar Olimpic și Minibaza Tractorul”

 

Nr.

crt.

Numele

şi prenumele candidatului

Punctajul

obţinut la

“proba scrisă

Punctajul Maxim

cf.legii

Punctajul Minim

cf.legii

ADMIS

/RESPINS

 

1.

 

DUDU CĂLIN – OVIDIU

 

53,07

 

 

100 pct

 

50 pct

 

ADMIS

 

2.

 

ȚĂRUȘ COSMIN

 

50,80

 

100 pct

 

50 pct

 

ADMIS

 

3.

 

ION LEONARDO – ADRIAN

 

–––

 

100 pct

 

50 pct

 

NU S-A PREZENTAT

                     

Promovarea probei scrise este obligatorie pentru susţinerea interviului.

 

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul obţinut pot face contestaţie în termen de 24 ore de la data şi ora afişării la secretariatul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

Numai candidaţii declaraţi ADMIŞI (cei care au obţinut punctajul de cel puţin minim 50 puncte la proba scrisă), se vor prezenta în data de 06.10.2017, ora 1100 pentru susţinerea interviului la sediul Direcţiei Sport şi Tineret Braşov din B-dul Gării nr.21.

 

 

COMISIA DE CONCURS:

1.Domnul Cernica Emilian, director DST                               – preşedinte

2.Domnul Cocuz Gabi, şef serviciu DST                                – membru

3.Domnul Luculescu Ghiță, referent DST                              – membru

4.Doamna Kerekes Eniko, inspector R.U. DST                     – secretar

 

 

Data afişării: 04.10.2017, ora 12,00

Rezultat dosare muncitor calificat August 2017

REZULTATUL

                   ETAPEI PRIVIND SELECŢIA DOSARELOR DE ÎNSCRIERE

                                                     ALE CANDIDAŢILOR

 

înscrişi la concursul ce va avea loc în intervalul  21.08.2017 (proba scrisă) – 24.08.2017 (interviul) pentru ocuparea funcţiilor contractuale vacante din cadrul Direcției Sport și Tineret Brașov

 

  1. Muncitor calificat I – în cadrul Serviciului „Patinoar Olimpic și Minibaza Tractorul’’

 

 

Nr.

crt.

Numele

şi prenumele candidatului

Nr. şi data înregistrării cererii de înscriere Rezultatul selectării dosarelor de înscriere

ADMIS/RESPINS

Motivul

respingerii dosarului

 

1.

 

BALCAN COSTEL DORU

 

 

2197/09.08.2017

 

ADMIS

 

––

 

 

Pentru posturile vacante de:

  1. Muncitor calificat I – în cadrul Serviciului “Stadion Metrom și Carpați” și

 

  1. Îngrijitor curățenie – în cadrul Serviciului “Patinoar Olimpic și Minibaza Tractorul”, nu s-a depus nici un dosar.

 

  Candidaţii nemulţumiţi  pot face contestaţie în termen de 24 ore de la data şi ora afişării la secretariatul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

                       

Data afişării: 16.08.2017, ora 13,00

 

COMISIA DE CONCURS:

1.Domnul Cernica Emilian, director DST                            – preşedinte

2.Doamna Florea Mirela – Mihaela DST                               – membru

3.Domnul Cocuz Gabi, șef serviciu DST                               – membru

4.Doamna Kerekes Eniko, inspector R.U. DST                    – secretar