Rezultate finale Sef Serviciu Septembrie 2018

REZULTATELE FINALE

Obţinute de către candidaţi

                                                                       

 

 

pentru examenul desfăşurat în perioada 17. – 20.09.2018 în vederea ocupării funcţiei contractuale de conducere vacante de șef serviciu I, în cadrul Serviciului „Patinoar Olimpic și Minibaza Tractorul”

 

 

Nr.

crt.

Numele

şi prenumele candidatului

Punctajul

final

 

Punctajul Maxim

cf.legii

Punctajul Minim

cf.legii

ADMIS

/RESPINS

 

1.

 

PUIU COSTEL – LIVIU

 

92,447

 

100 pct

 

70 pct

 

ADMIS

           

                         

 

 

COMISIA DE CONCURS:

1.Domnul Cernica Emilian, director DAIS                     – preşedinte

2.Doamna Florea Mirela – Mihaela DAIS                      – membru

3.Domnul Cocuz Gabi, șef serviciu DAIS                      – membru

4.Doamna Kerekes Eniko, inspector R.U. DAIS             – secretar

 

 

 

 

Data afişării: 21.09.2018, ora 14,00.

Rezultate proba scrisa muncitor Septembrie 2018

REZULTATELE

Obţinute de către candidaţi la PROBA SCRISĂ

                                                                       

 

pentru concursul desfăşurat în data de 18.09.2018 în vederea ocupării funcţiei contractuale de execuție vacante de muncitor calificat I în cadrul Serviciului „Stadion Metrom și Carpați”

 

Nr.

crt.

Numele

şi prenumele candidatului

Punctajul

obţinut la

“proba scrisă

Punctajul Maxim

cf.legii

Punctajul Minim

cf.legii

ADMIS

/RESPINS

 

1.

 

PETRESCU SIMONA

 

70,724

 

100 pct

 

50 pct

 

ADMIS

 

2.

 

BÎRSAN NICUȘOR

 

15,284

 

100 pct

 

50 pct

 

RESPINS

         

           

Promovarea probei scrise este obligatorie pentru susţinerea probei practice.

 

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul obţinut pot face contestaţie în termen de 24 ore de la data şi ora afişării la secretariatul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

 

 

Numai candidaţii declaraţi ADMIŞI (cei care au obţinut punctajul de cel puţin minim 50 puncte la proba scrisă), se vor prezenta în data de 21.09.2018, ora 1000 pentru susţinerea probei orale la sediul Direcţiei Administrare Infrastructură Sportivă Braşov din B-dul. Gării nr.21.

 

 

COMISIA DE CONCURS:

1.Doamna Florea Mirela Mihaela, contabil șef DAIS             – preşedinte

2.Domnul Ploeșteanu Bogdan, șef serviciu DAIS                   – membru

3.Domnul Cocuz Gabi, șef serviciu DAIS                                – membru

4.Doamna Kerekes Eniko, inspector R.U. DAIS                     – secretar

 

 

 

Data afişării: 19.09.2018, ora 09.00

Anunt recrutare funcţii contractuale de execuție vacante

ANUNŢ

 

Direcţia Sport şi Tineret Braşov a organizat concurs de recrutare în vederea ocupării următoarelor funcţii contractuale de execuție vacante:

 

  • Muncitor calificat I  – în cadrul Serviciului “Stadion Metrom și Carpați” – 1 post
  • Îngrijitor curățenie – în cadrul Serviciului “Patinoar Olimpic și Minibaza Tractorul” -1 post

Deoarece în vederea participării la concursuri nu s-a depus nici un dosar se va proceda la reluarea organizarii concursurilor respective, la o dată stabilită ulterior, în condițiile legii.

 

 

 

Nr.

crt.

 

     Atribuția și funcția

  

   Numele şi prenumele

     

     Data

Semnătura
1.      Aprobat

Director,

Cernica Emilian    
2.      Elaborat:

Inspector resurse umane

Kerekes

Eniko

Nr.

pag

1 Nr.ex 2    
 

Campionatul național de polo pe apă – Program 18.11-20.11.2016

Campionatul național de polo pe apă – Program

A.S.C. CORONA – AMEFA ARAD

18.11.2016 VINERI

11.00 – 13.00 : ANTRENAMENT;

19.00 – 21.00 : ANTRENAMENT

19.11.2016 SÂMBĂTĂ

10.00 – 12.00 : ANTRENAMENT;

12.00 – 14.00 : MECI JUNIORI A.S.C. CORONA – C.S.S. TRIUMF BUCUREȘTI;

16.00 – 18.00 : MECI JUNIORI A.S.C. CORONA – C.S.S. TRIUMF BUCUREȘTI;

18.00 – 20.00 : MECI SENIORI A.S.C. CORONA – AMEFA ARAD

20.11.2016 DUMINICĂ

08.00 – 10.00 : MECI JUNIORI A.S.C. CORONA – C.S.S. TRIUMF BUCUREȘTI;

10.00 – 13.00 : MECI SENIORI A.S.C. CORONA – AMEFA ARAD

Pe durata desfășurării antrenamentelor și meciurilor

Bazinul Olimpic va fi închis.

 

Rezultate proba scrisa administrator 13.09

REZULTATELE

Obţinute de către candidaţi la PROBA SCRISĂ

 

pentru examenul desfăşurat în data de 13.09.2016 în vederea ocupării funcţiei de execuţie vacante de administrator, treapta profesională M I,  în cadrul Serviciului “Sala Sporturilor DP Colibași și Bazin Olimpic” al Direcţiei Sport şi Tineret Braşov.

 

Nr.

crt.

Numele

şi prenumele candidatului

Punctajul

 obţinut la

“proba      scrisă

Punctajul Maxim

cf.legii

Punctajul Minim

cf.legii

ADMIS

/RESPINS

 

1.

 

ROMAN VIOREL

 

57,00

 

100 pct

 

50 pct

 

ADMIS

 

2.

 

OLARU GHIORGHE

 

——

 

——

 

——

 

NEPREZENTARE

                       

Promovarea probei scrise este obligatorie pentru susţinerea interviului.

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul obţinut pot face contestaţie în termen de 24 ore de la data şi ora afişării la secretariatul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

Numai candidaţii declaraţi ADMIŞI (cei care au obţinut punctajul de cel puţin minim 50 puncte la proba scrisă), se vor prezenta în data de 16.09.2016, ora 1000 pentru susţinerea interviului la sediul Direcţiei Sport şi Tineret Braşov din B-dul Gării nr.21.

 

COMISIA DE CONCURS:

1.Domnul Cocuz Gabi, şef serviciu DST                               – președinte

2.Doamna Florea Mirela – Mihaela, contabil șef DST             – membru

3.Domnul Gal Marian, administrator DST                             – membru

4.Doamna Kerekes Eniko, inspector R.U. DST                      – secretar

 

Data afişării: 14.09.2016, ora 12,00

Rezultate proba scrisa muncitor calificat 11.07.2016

REZULTATELE

Obţinute de către candidaţi la PROBA SCRISA pentru examenul desfăşurat în data de 11.07.2016 în vederea ocupării funcţiei contractuale de execuţie vacante de muncitor calificat I, în cadrul Serviciului “Stadion Metrom și Carpați” al Direcţiei Sport şi Tineret Braşov.

 

Nr.

crt.

Numele

şi prenumele candidatului

Punctajul

obţinut la

“proba scrisă

Punctajul Maxim

cf.legii

Punctajul Minim

cf.legii

ADMIS

/RESPINS

 

1.

 

PELMUȘ CONSTANTIN

 

62,50

 

100 pct

 

50 pct

 

ADMIS

           

                     

Promovarea probei scrise este obligatorie pentru susţinerea interviului.

 

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul obţinut pot face contestaţie în termen de 24 ore de la data şi ora afişării la secretariatul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

Numai candidaţii declaraţi ADMIŞI (cei care au obţinut punctajul de cel puţin minim 50 puncte la proba scrisă), se vor prezenta în data de 14.07.2016, ora 1000 pentru susţinerea interviului la sediul Direcţiei Sport şi Tineret Braşov din B-dul Gării nr.21.

 

 

COMISIA DE CONCURS:

1.Domnul Cernica Emilian, director DST                               – preşedinte

2.Domnul Matei Marian, şef serviciu DST                             – membru

3.Domnul Hagiu Ionuț, muncitor calificat DST                      – membru

4.Doamna Kerekes Eniko, inspector R.U. DST                     – secretar

 

Data afişării: 12.07.2016, ora 10,00

Rezultat selectie dosare muncitor

REZULTATUL  ETAPEI PRIVIND SELECŢIA DOSARELOR DE ÎNSCRIERE  ALE CANDIDAŢILOR

înscrişi la concursul ce va avea loc în intervalul 11.07.2016 (proba scrisă) – 14.07.2016 (interviul) pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de muncitor calificat I în cadrul Serviciului “Stadion Metrom și Carpați”.

 

Nr.

crt.

Numele

şi prenumele candidatului

Nr. şi data înregistrării cererii de înscriere Rezultatul selectării dosarelor de înscriere

ADMIS/RESPINS

Motivul

respingerii dosarului

 

1.

 

PELMUȘ CONSTANTIN

 

 

1545/28.06.2016

 

ADMIS

 

 

         

 

 Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul obţinut pot face contestaţie în termen de 24 ore de la data şi ora afişării la secretariatul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

                       

Data afişării: 04.07.2016, ora 15,00

 

COMISIA DE CONCURS:

1.Domnul Cernica Emilian, director DST                                – preşedinte

2.Domnul Matei Marian, şef serviciu DST                             – membru

3.Domnul Hagiu Ionuț, muncitor calificat DST                     – membru

4.Doamna Kerekes Eniko, inspector R.U. DST                     – secretar

 

Rezultate proba scrisa instructor sportiv

REZULTATELE

Obţinute de către candidaţi la PROBA SCRISĂ

pentru examenul desfăşurat în data de 15.12.2015 în vederea ocupării funcţiei de execuţie vacante de instructor sportiv, treapta profesională M III,  în cadrul Serviciului “Sala Sporturilor DP Colibaşi şi Bazin Olimpic” al Direcţiei Sport şi Tineret Braşov.

 

Nr.

crt.

Numele

şi prenumele candidatului

Punctajul

 obţinut la

“proba scrisă

Punctajul Maxim

cf.legii

Punctajul Minim

cf.legii

ADMIS

/RESPINS

 

1.

 

AJUDEANU ANDREI – COSMIN

 

91

 

100 pct

 

50 pct

 

ADMIS

         

Promovarea probei scrise este obligatorie pentru susţinerea interviului.

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul obţinut pot face contestaţie în termen de 24 ore de la data şi ora afişării la secretariatul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

Numai candidaţii declaraţi ADMIŞI (cei care au obţinut punctajul de cel puţin minim 50 puncte la proba scrisă), se vor prezenta în data de 17.12.2015, ora 1200 pentru susţinerea interviului la sediul Direcţiei Sport şi Tineret Braşov din B-dul Gării nr.21.

COMISIA DE CONCURS:

  1. Domnul Cernica Emilian, Director                                               – preşedinte

2..  Domnul Cocuz Gabi, şef serviciu                                                  – membru

  1. Domnul Barbu Ştefan, inspector                                                   –  membru
  1. Doamna Kerekes Eniko, referent R.U.,                                         –  secretar

 

Data afişării: 16.12.2015, ora 10,00