REZULTATELE Obţinute de către candidaţi la PROBA SCRISĂ – de inspector de specialitate, grad profesional S I

 

REZULTATELE Obţinute de către candidaţi la PROBA SCRISĂ                                                                   

pentru concursul desfăşurat în data de 03.03.2015 în vederea ocupării funcţiei de execuţie vacante de inspector de specialitate, grad profesional S I, în cadrul Serviciului “Patinoarul Olimpic şi Minibaza Tractorul” al Direcţiei Sport şi Tineret Braşov.

Numeleşi prenumele candidatului Punctajulobţinut la

“proba scrisă

Punctajul Maximcf.legii Punctajul Minimcf.legii ADMIS/RESPINS
   NICOLESCU COSMIN  97  100 pct  50 pct  ADMIS
   BARTHOS CLAUDIU – FLORIAN 56  100 pct  50 pct  ADMIS
   MIHUŢ DAN 47  100 pct  50 pct  RESPINS
        PLOP   REMUS –  

     CONSTANTIN

41  100 pct  50 pct  RESPINS
   VINTILĂ LUCIAN – ION 30  100 pct  50 pct  RESPINS

        Promovarea probei scrise este obligatorie pentru susţinere interviului.

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul obţinut pot face contestaţie în termen de 24 ore de la data şi ora afişării la secretariatul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

Numai candidaţii declaraţi ADMIŞI (cei care au obţinut punctajul de cel puţin minim 50 puncte la proba scrisă), se vor prezenta în data de 06.03.2015, ora 1300 pentru susţinerea interviului la sediul Direcţiei Sport şi Tineret Braşov din B-dul Gării nr.21.

 

COMISIA DE CONCURS:

  1. Domnul Cernica Emilian, Director                                             – preşedinte

2.. Domnul Matei Marian, şef serviciu                                                – membru

  1. Domnul Barbu Ştefan, inspector                                                  – membru

4.   Doamna Kerekes Eniko, referent R.U.,                                     – secretar

 

Data afişării: 04.03.2015, ora 16,00