Rezultate interviu 06.03.2015 – contabil şef, grad II

REZULTATELE      Obţinute de către candidaţi la INTERVIU

pentru concursul desfăşurat în data de 06.03.2015 în vederea ocupării funcţiei de conducere vacante de contabil şef, grad II, în cadrul Serviciului “Financiar Contabil şi Resurse Umane” al Direcţiei Sport şi Tineret Braşov.

Numele

şi prenumele candidatului

Punctajul

obţinut la

“INTERVIU”

Punctajul Maxim

cf.legii

Punctajul Minim

cf.legii

ADMIS

/RESPINS

   

TEOFĂNESCU LUMINIŢA – ELENA

 

100 pct

 

100 pct

 

70 pct

 

ADMIS

 

2.

 

TOHĂNEAN CECILIA

 

100 pct

 

100 pct

 

70 pct

 

ADMIS

           

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul obţinut pot face contestaţie în termen de 24 ore de la data şi ora afişării la secretariatul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

 

COMISIA DE CONCURS:

  1. Doamna Tudorache Marilena, Director executiv al Direcţiei Economice,

Primăria Municipiului Braşov                                                                  – preşedinte

2.. Doamna Radu Claudia, şef serviciu al Serviciului Financiar Contabilitate,

Primăria Municipiului Braşov                                                                  – membru

  1. Domnul Cernica Emilian, Director                                                           – membru

4.   Doamna Kerekes Eniko, referent R.U.,                                                  – secretar

 

Data afişării:09.03.2015, ora 11,00