Rezultate interviu 06.03.2015 – inspector de specialitate, grad profesional S I

REZULTATELE     Obţinute de către candidaţi la INTERVIU

pentru concursul desfăşurat în data de 06.03.2015 în vederea ocupării funcţiei vacante de inspector de specialitate, grad profesional S I, în cadrul Serviciului “Patinoar Olimpic şi Minibaza Tractorul” al Direcţiei Sport şi Tineret Braşov.

 

Numele

şi prenumele candidatului

Punctajul

obţinut la

“INTERVIU”

Punctajul Maxim

cf.legii

Punctajul Minim

cf.legii

ADMIS

/RESPINS

   

BARTHOS CLAUDIU – FLORIAN

 

 

100

 

100 pct

 

50 pct

 

ADMIS

   

NICOLESCU COSMIN

 

100

 

100 pct

 

50 pct

 

ADMIS

           

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul obţinut pot face contestaţie în termen de 24 ore de la data şi ora afişării la secretariatul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

 

COMISIA DE CONCURS:

  1. Domnul Cernica Emilian, Director                                              – preşedinte

2.. Domnul Matei Marian, şef serviciu                                                – membru

  1. Domnul Barbu Ştefan, inspector                                                  – membru

4.   Doamna Kerekes Eniko, referent R.U.,                                     – secretar

 

Data afişării: 09.03.2015, ora 11,00