Rezultat examen cazier

REZULTAT

Obţinut de către candidat la INTERVIU

                                                                        pentru examenul desfăşurat în data de 20.10.2015 în vederea promovării în funcția de casier al doamnei Georgescu Anda, ca urmare a terminării perioadei de debut în cadrul Direcţiei Sport şi Tineret Braşov.

 

Nr.

crt.

Numele

şi prenumele candidatului

Punctajul

 obţinut la

“INTERVIU”

Punctajul Maxim

cf.legii

Punctajul Minim

cf.legii

ADMIS

/RESPINS

 

1.

 

GEORGESCU ANDA

 

100 pct

 

100 pct

 

50 pct

 

ADMIS

     

                   

 

COMISIA DE CONCURS:

  1. Doamna Florea Mirela – Mihaela, contabil șef -președinte
  2. Doamna Pavel Emilia, contabil – membru
  3. Doamna Florea Ștefania, casier- magaziner – membru
  4.      Doamna Kerekes Eniko                                                   –  secretar

 

Data afişării: 21.10.2015, ora 12,00