Rezultat final – casier

REZULTATUL  FINAL

Obţinut de către candidat                                                                    

pentru examenul desfăşurat în perioada 16.10.2015 – 20.10.2015 în vederea promovării în funcția de casier al doamnei Georgescu Anda, ca urmare a terminării perioadei de debut în cadrul Direcţiei Sport şi Tineret Braşov.

 

Nr.

crt.

Numele

şi prenumele candidatului

Punctajul

 final

 

Punctajul Maxim

cf.legii

Punctajul Minim

cf.legii

ADMIS

/RESPINS

 

1.

 

GEORGESCU ANDA

 

88,50

 

100 pct

 

50pct

 

ADMIS

           

 

COMISIA DE CONCURS:

  1. Doamna Florea Mirela – Mihaela, contabil șef -președinte
  2. Doamna Pavel Emilia, contabil – membru
  3. Doamna Florea Ștefania, casier- magaziner – membru
  4.      Doamna Kerekes Eniko                                                   –  secretar

 

Data afişării:  21.10.2015