Rezultate proba scrisa din 16.10.2015

REZULTATELE

Obţinute de către candidaţi la PROBA SCRISĂ

                             

pentru examenul desfăşurat în data de 16.10.2015 în vederea promovării doamnei Georgescu Anda, ca urmare a terminării perioadei de debut în funcția de casier în cadrul Serviciului “Sala Sporturilor DP Colibași și Bazin Olimpic” al Direcţiei Sport şi Tineret Braşov.

Nr.

crt.

Numele

şi prenumele candidatului

Punctajul

obţinut la

“proba scrisă”

Punctajul Maxim

cf.legii

Punctajul Minim

cf.legii

ADMIS

/RESPINS

1. GEORGESCU ANDA 77 100 pct 50 pct ADMIS

        

Promovarea probei scrise este obligatorie pentru susţinerea interviului.

 

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul obţinut pot face contestaţie în termen de o zi lucrătoare de la data  afişării rezultatelor, sub sancțiunea decăderii din acest drept.

Numai candidaţii declaraţi ADMIŞI (cei care au obţinut punctajul de cel puţin minim 50 puncte la proba scrisă), se vor prezenta în data de 20.10.2015, ora 1200 pentru susţinerea interviului la sediul Direcţiei Sport şi Tineret Braşov din B-dul Gării nr.21.

COMISIA DE CONCURS:

  1. Doamna Florea Mirela – Mihaela, contabil șef         -președinte
  2. Doamna Pavel Emilia, contabil                – membru
  3. Doamna Florea Ștefania, casier- magaziner        – membru
  1.    Doamna Kerekes Eniko                                     –  secretar

Data afişării: 19.10.2015, ora 13,00