Anunt Casier din cadrul Serviciului Sala Sporturilor DP Colibași și Bazinul Olimpic

ANUNŢ

           Direcţia Sport şi Tineret Braşov organizează examen de promovare ca urmare a terminării perioadei de debut pentru funcția

  • Casier din cadrul Serviciului “Sala Sporturilor DP Colibași și Bazinul Olimpic”

 Condiţiile de desfăşurare a concursului:

                         – data de organizare:   – proba scrisă            –  16.10.2015,     ora  10,00

                                                 – interviu                    –  20.10.2015,     ora 12,00

                        – locul de desfăşurare – sediul Direcţiei Sport şi Tineret Braşov, B-dul.Gării, nr.21, (Sala Sporturilor DP Colibaşi).

Bibliografia pentru promovare în funcția de casier în cadrul Serviviului „ Sala Sporturilor DP Colibași și Bazin Olimpic”, este următoarea:

  • Decretul nr. 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operațiunilor de

casă ale unităților;( publicat în Buletinul Oficial nr. 64/06.07.1976)

  • Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legatură cu gestionarea bunurilor organizațiilor;( publicat în Buletinul Oficial nr. 132/18.11.1969).
  • H.C.M. nr. 2230/1969 privind gestionarea bunurilor materiale al organizaţiilor;
  • Ordinul nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea , lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, – actualizată;
  • Legea nr. 215/2001 – privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Legea nr. 53/2003 – privind Codul Muncii – republicată.

 

La locul, data și ora stabilite pentru examenul de promovare, comisia de examinare pune la dispoziția  candidului lista subiectelor stabilite. Candidatul redactează o lucrare pe un subiect ales dintre cele stabilite de către comisia de examinare.

În cadrul examenului de promovare fiecare membru al comisiei de examinare notează lucrarea elaborată de candidat cu un punctaj maxim de 100 de puncte, pe baza criteriilor conform art.45 din Hotărârea nr.286/2011.

Proba practică este notată de către membrii comisiei de examinare cu un punctaj de maximum 100 de puncte.

Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.

Rezultatele examenului de promovare se afişează la sediul Direcţiei Sport şi Tineret Braşov și pe pagina de internet a instituției în termen de două zile lucrătoare de la data susținerii acestuia, conform art.45 alin(6) din Hot. nr.286/2011.

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul obținut pot depune contestaţie în termen de o zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor, iar rezultatul soluţionării contestaţiilor se va comunica în termen de două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a contestaţiei.

 

Data de afișare anunț: 01.10.2015

 

 

DIRECTOR DIRECŢIA SPORT ŞI TINERET

 

CERNICA EMILIAN