Rezultate interviu muncitor calificat 14.07.2016

REZULTATELE Obţinute de către candidaţi la INTERVIU

pentru examenul desfăşurat în data de 14.07.2016 în vederea ocupării funcţiei contractuale vacante de muncitor calificat I, în cadrul Serviciului “Stadion Metrom și Carpați” al Direcţiei Sport şi Tineret Braşov.

 

 

Nr.

crt.

Numele

şi prenumele candidatului

Punctajul

obţinut la

“INTERVIU”

Punctajul

Maxim

cf.legii

Punctajul Minim

cf.legii

ADMIS

/RESPINS

 

1.

 

PELMUȘ CONSTANTIN

 

100

 

100 pct

 

50 pct

 

ADMIS

 

 

         

Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului interviului.

 

COMISIA DE CONCURS:

1.Domnul Cernica Emilian, director DST                              – preşedinte

2.Domnul Matei Marian, şef serviciu DST                             – membru

3.Domnul Hagiu Ionuț, muncitor calificat DST                     – membru

4.Doamna Kerekes Eniko, inspector R.U. DST                     – secretar

 

Data afişării: 14.07.2016, ora 12,00