Rezultate finale muncitor calificat 15.07.2016

REZULTATELE FINALE Obţinute de către candidaţi  pentru examenul desfăşurat în perioada 11. – 14.07.2016 în vederea ocupării funcţiei contractuale vacante de muncitor calificat I, în cadrul Serviciului “Stadion Metrom și Carpați” al Direcţiei Sport şi Tineret Braşov.

 

 

Nr.

crt.

Numele

şi prenumele candidatului

Punctajul

final

 

Punctajul Maxim

cf.legii

Punctajul Minim

cf.legii

ADMIS

/RESPINS

 

1.

 

PELMUȘ CONSTANTIN

 

81,25

 

100 pct

 

50 pct

 

ADMIS

       

 

COMISIA DE CONCURS:

1.Domnul Cernica Emilian, director DST                              – preşedinte

2.Domnul Matei Marian, şef serviciu DST                             – membru

3.Domnul Hagiu Ionuț, muncitor calificat DST                     – membru

4.Doamna Kerekes Eniko, referent R.U. DST                       – secretar

 

 

Data afişării: 15.07.2016, ora 13,00