Rezultate interviu consilier juridic

REZULTATELE      Obţinute de către candidaţi la INTERVIU

pentru concursul desfăşurat în data de 06.05.2015 în vederea ocupării funcţiei vacante de consilier juridic, grad profesional S IA, în cadrul Compartimentului “Juridic – Achiziţii Publice” al Direcţiei Sport şi Tineret Braşov.

 

Nr.

crt.

Numele

şi prenumele candidatului

Punctajul

obţinut la

“INTERVIU”

Punctajul Maxim

cf.legii

Punctajul Minim

cf.legii

ADMIS

/RESPINS

 

1.

 

VOINESCU NELI – DANIELA

 

87

 

100 pct

 

50 pct

 

ADMIS

     

 

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul obţinut pot face contestaţie în termen de 24 ore de la data şi ora afişării la secretariatul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

 

COMISIA DE CONCURS:

  1. Domnul Cernica Emilian, Director DST Braşov                              – preşedinte

2.. Doamna Pitiş Paula, şef birou Direcţia Juridică şi de Administraţie Publică Locală

Primăria Municipiului Braşov                                                            – membru

  1. Domnul Cocuz Gabi, şef serviciu DST Braşov                                  – membru
  1. Doamna Kerekes Eniko, referent R.U.,                                          – secretar

 

 

 

Data afişării: 06.05.2015 – 13:00