Rezultate consilier juridic

REZULTATELE

Obţinute de către candidaţi la PROBA SCRISĂ

 

pentru concursul desfăşurat în data de 30.04.2015 în vederea ocupării funcţiei de execuţie vacante de consilier juridic, grad profesional S IA,  în cadrul Compartimentului “Juridic – Achiziţii Publice” al Direcţiei Sport şi Tineret Braşov.

 

Nr.

crt.

Numele

şi prenumele candidatului

Punctajul

 obţinut la

“proba scrisă

Punctajul Maxim

cf.legii

Punctajul Minim

cf.legii

ADMIS

/RESPINS

 

1.

 

VOINESCU NELI – DANIELA

 

56,66

 

100 pct

 

50 pct

 

ADMIS

 

2.

 

GAL NICOLAE

 

37

 

100 pct

 

50 pct

 

RESPINS

Promovarea probei scrise este obligatorie pentru susţinerea interviului.

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul obţinut pot face contestaţie în termen de 24 ore de la data şi ora afişării la secretariatul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

Numai candidaţii declaraţi ADMIŞI (cei care au obţinut punctajul de cel puţin minim 50 puncte la proba scrisă), se vor prezenta în data de 06.05.2015, ora 1200 pentru susţinerea interviului la sediul Direcţiei Sport şi Tineret Braşov din B-dul Gării nr.21.

 

COMISIA DE CONCURS:

  1. Domnul Cernica Emilian, Director  DST Braşov                                – preşedinte

2..  Doamna Pitiş Paula, şef birou Direcţia Juridică şi de Administraţie Publică Locală

Primăria Municipiului Braşov                                                                       –  membru

  1. Domnul  Cocuz Gabi, şef serviciu DST Braşov                                  – membru
  1. Doamna  Kerekes Eniko, referent R.U.,                                              –  secretar

 

Data afişării: 30.04.2015, ora 16,00