Rezultate dosare Inspector de specialitate

REZULTATUL

ETAPEI PRIVIND SELECŢIA DOSARELOR DE ÎNSCRIERE

ALE CANDIDAŢILOR

înscrişi la concursul ce va avea loc în data de 11.05.2021 (proba scrisă) pentru ocuparea funcţiei contractuale  vacante de execuție Inspector de specialitate, grad profesional  S IA – în cadrul Serviciului „Sala Sporturilor D.P. Colibași și Bazin Olimpic” – 1 post 

            În conformitate cu prevederile H.G. nr.286/2011, modificată și completată prin H.G. nr. 1027/2014, comisia de concurs a selectat dosarele de concurs depuse de către candidați.

Rezultatele selecției dosarelor de concurs sunt următoarele:

Nr. crt.Nr.și data înregistrării cererii de înscriere / dosarului de concursRezultatul selectăriidosarelor de înscriereMotivul respingerii dosarului
1DOSAR NR.   997/20.04.2021  ADMIS  –-
2DOSAR NR. 1073/27.04.2021  RESPINSNu îndeplinește condiția de vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției contractuale – minim 7 ani

            După afișarea rezultatelor obținute la selecția dosarelor, candidații nemulțumiți pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, sub sancțiunea decăderii din acest drept.                

            Candidații declarați admiși la selecția dosarelor de înscriere la concurs se vor prezente pentru susținerea probei scrise în data de 11.05.2021. ora 900 la sediul Direcției Administrare Infrastructură Sportivă Brașov, B-dul. Gării nr.21, având asupra lor actul de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz.

            Data afişării: 04.05.2021, ora 1200