Rezultat selectie dosare Referent

REZULTATUL  ETAPEI PRIVIND SELECŢIA DOSARELOR DE ÎNSCRIERE   ALE CANDIDAŢILOR

 

înscrişi la concursul ce va avea loc în intervalul 03.10.2017 (proba scrisă) – 06.10.2017 (interviul) pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de referent – treapta profesională

M II în cadrul Serviciului „Patinoar Olimpic și Minibaza Tractorul”.

 

 

Nr.

crt.

Numele

şi prenumele candidatului

Nr. şi data înregistrării cererii de înscriere Rezultatul selectării dosarelor de înscriere

ADMIS/RESPINS

Motivul

respingerii dosarului

 

1.

 

ION LEONARDO – ADRIAN

 

 

2605/18.09.2017

 

ADMIS

 

––

 

2.

 

ȚĂRUȘ COSMIN

 

2623/20.09.2017

 

ADMIS

 

––

 

3.

 

DUDU CĂLIN – OVIDIU

 

2647/22.09.2017

 

ADMIS

 

–––

 

 

 

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul obţinut pot face contestaţie în termen de 24 ore de la data şi ora afişării la secretariatul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

                       

Data afişării: 27.09.2017, ora 15,00

 

COMISIA DE CONCURS:

1.Domnul Cernica Emilian, director DST                              – preşedinte

2.Domnul Cocuz Gabi, șef serviciu DST                                 – membru

3.Domnul Luculescu Ghiță, referent DST                              – membru

4.Doamna Kerekes Eniko, inspector R.U. DST                       – secretar comisie