Rezultate selectie dosare muncitor calificat

REZULTATUL ETAPEI PRIVIND SELECŢIA DOSARELOR DE ÎNSCRIERE  ALE CANDIDAŢILOR

 

înscrişi la concursul ce va avea loc în intervalul 03.10.2017 (proba scrisă) – 06.10.2017 (interviul) pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de muncitor calificat I

în cadrul Serviciului „Patinoar Olimpic și Minibaza Tractorul”.

 

 

Nr.

crt.

Numele

şi prenumele candidatului

Nr. şi data înregistrării cererii de înscriere Rezultatul selectării dosarelor de înscriere

ADMIS/RESPINS

Motivul

respingerii dosarului

 

1.

 

BACIU VALENTIN

 

 

2600/18.09.2017

 

ADMIS

 

––

 

2.

 

LĂCĂTUȘ CRISTIAN – IONEL

 

2606/19.09.2017

 

ADMIS

 

––

 

3.

 

DRAGOMIR CRISTIAN

 

2638/21.09.2017

 

ADMIS

 

–––

 

4.

 

NICULESCU LUCIAN – IOAN

 

2659/25.09.2017

 

ADMIS

 

––-

 

 

 

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul obţinut pot face contestaţie în termen de 24 ore de la data şi ora afişării la secretariatul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

                       

Data afişării: 27.09.2017, ora 15,00

 

COMISIA DE CONCURS:

1.Domnul Cernica Emilian, director DST                              – preşedinte

2.Domnul Cocuz Gabi, șef serviciu DST                                 – membru

3.Domnul Luculescu Ghiță, referent DST                              – membru

4.Doamna Kerekes Eniko, inspector R.U. DST                       – secretar comisie