Rezultat selectie dosare – Contabil Sef, gradul II

REZULTATUL         ETAPEI PRIVIND SELECŢIA DOSARELOR DE ÎNSCRIERE                        ALE CANDIDAŢILOR

înscrişi la concursul ce va avea loc în intervalul 12.06.2015 (proba scrisă) – 17.06.2015 (interviul) pentru ocuparea funcţiei de conducere vacante de contabil şef, gradul II  în cadrul Serviciului “Financiar Contabil şi Resurse Umane”.

Nr.

crt.

Numele

şi prenumele candidatului

Nr. şi data înregistrării cererii de înscriere Rezultatul selectării dosarelor de înscriere

ADMIS/RESPINS

1. FLOREA MIRELA – MIHAELA 1157/04.06.2015 ADMIS

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul obţinut pot face contestaţie în termen de 24 ore de la data şi ora afişării la secretariatul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

         

Data afişării: 10.06.2015 ora 12:00

COMISIA DE CONCURS:

  1. Doamna Tudorache Marilena, Director executiv al Direcţiei Economice,

Primăria Municipiului  Braşov                                                       – preşedinte

2..  Domnul  Cernica Emilian Director DST                       – membru

  1. Domnul  Cocuz Gabi, şef serviciu DST                                                     – membru
  1.   Doamna  Kerekes Eniko, referent R.U.,                                                     – secretar