Rezultate proba scrisa Muncitor Calificat II

REZULTATELE Obţinute de către candidaţi la PROBA SCRISĂ                               

pentru concursul desfăşurat în data de 08.06.2015 în vederea ocupării funcţiei de execuţie vacante de muncitor calificat II,  în cadrul Serviciului “Sala Sporturilor DP Colibaşi şi Bazin Olimpic” al Direcţiei Sport şi Tineret Braşov.

Nr.crt. Numeleşi prenumele candidatului Punctajulobţinut la

“proba scrisă”

Punctajul Maximcf.legii Punctajul Minimcf.legii ADMIS/RESPINS
1. ARMEANU MARCEL 70,93 100 pct 50 pct ADMIS
2. VULCU OVIDIU 31,26 100 pct 50 pct RESPINS

        

Promovarea probei scrise este obligatorie pentru susţinerea interviului.

 

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul obţinut pot face contestaţie în termen de 24 ore de la data şi ora afişării la secretariatul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

Numai candidaţii declaraţi ADMIŞI (cei care au obţinut punctajul de cel puţin minim 50 puncte la proba scrisă), se vor prezenta în data de 11.06.2015, ora 1200 pentru susţinerea interviului la sediul Direcţiei Sport şi Tineret Braşov din B-dul Gării nr.21.

COMISIA DE CONCURS:

1.Domnul Cernica Emilian, director DST             – preşedinte

2.Domnul Cocuz Gabi, şef serviciu DST              – membru

3.Domnul Barbu Ştefan, inspector DST             – membru

Data afişării: 09.06.2015, ora 12,00