Rezultat selectie dosare – consilier juridic

REZULTATUL    ETAPEI PRIVIND SELECŢIA DOSARELOR DE ÎNSCRIERE      ALE CANDIDAŢILOR

înscrişi la concursul ce va avea loc în intervalul 30.04.2015 (proba scrisă) – 06.05.2015 (interviul) pentru ocuparea funcţiei vacante de consilier juridic, grad profesional  S IA  în cadrul Compartimentului “Juridic –Achiziţii Publice”.

 

Nr.

crt.

Numele

şi prenumele candidatului

Nr. şi data înregistrării cererii de înscriere Rezultatul selectării dosarelor de înscriere

ADMIS/RESPINS

 

1.

 

GAL NICOLAE

 

 

807/15.04.2015

 

 

ADMIS

 

2.

 

VOINESCU NELI – DANIELA

 

820/16.04.2015

 

ADMIS

 

  Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul obţinut pot face contestaţie în termen de 24 ore de la data şi ora afişării la secretariatul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

                       

Data afişării: 22.04.2015, ora 15,00

 

COMISIA DE CONCURS:

  1. Domnul Cernica Emilian, Director  DST Braşov                                – preşedinte

2..  Doamna Pitiş Paula, şef birou Direcţia Juridică şi de Administraţie Publică Locală

Primăria Municipiului Braşov                                                                       –  membru

  1. Domnul  Cocuz Gabi, şef serviciu DST Braşov                                  – membru
  1. Doamna  Kerekes Eniko, referent R.U.,                                              –  secretar