REZULTATELE Obtinute de catre candidati la PROBA SCRISA – instructor sportiv

REZULTATELE

Obţinute de către candidaţi la PROBA SCRISĂ pentru concursul desfăşurat în data de 21.04.2015 în vederea ocupării funcţiei de execuţie vacante de instructor sportiv, treapta profesională M III,  în cadrul Serviciului “Sala Sporturilor DP Colibaşi şi Bazin Olimpic” al Direcţiei Sport şi Tineret Braşov.

 

Nr.crt. Numeleşi prenumele candidatului Punctajul obţinut la

“proba scrisă

Punctajul Maximcf.legii Punctajul Minimcf.legii ADMIS/RESPINS
 1.  OROS TEODOR – ALEXANDRU  64  100 pct  50 pct  ADMIS
         

                       

Promovarea probei scrise este obligatorie pentru susţinerea interviului.

 

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul obţinut pot face contestaţie în termen de 24 ore de la data şi ora afişării la secretariatul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

Numai candidaţii declaraţi ADMIŞI (cei care au obţinut punctajul de cel puţin minim 50 puncte la proba scrisă), se vor prezenta în data de 27.04.2015, ora 1200 pentru susţinerea interviului la sediul Direcţiei Sport şi Tineret Braşov din B-dul Gării nr.21.

 

COMISIA DE CONCURS:

  1. Domnul Cernica Emilian, Director                                              – preşedinte

2..  Domnul Cocuz Gabi, şef serviciu                                                – membru

  1. Domnul Barbu Ştefan, inspector                                                   –  membru
  1. Doamna Kerekes Eniko, referent R.U.,                                         –  secretar

22

Data afişării: 22.04.2015, ora 16,00