Rezultate selectie dosare administrator

REZULTATUL

                    ETAPEI PRIVIND SELECŢIA DOSARELOR DE ÎNSCRIERE

                                                      ALE CANDIDAŢILOR

 

înscrişi la concursul ce va avea loc în intervalul  09.08.2016 (proba scrisă) – 12.08.2016 (interviul) pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de administrator, treapta profesională M I  în cadrul Serviciului “Sala Sporturilor DP Colibasi si Bazin Olimpic”.

 

 

Nr.

crt.

Numele

şi prenumele candidatului

Nr. şi data înregistrării cererii de înscriere Rezultatul selectării dosarelor de înscriere

ADMIS/RESPINS

Motivul

respingerii dosarului

 

 

 

1.

 

 

 

CARP NICOLAE MARIUS

 

 

 

 

1738/21.07.2016

 

 

 

RESPINS

 

Adeverintă medicală necorespunzătoare.

Din declaratia pe proprie răspundere nu rezultă că nu a fost condamnat penal.

 

2.

 

DAN  NICOLAE

 

1790/28.07.2016

 

RESPINS

Nu are vechimea solicitată în postul scos la concurs

 

 

  Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul obţinut pot face contestaţie în termen de 24 ore de la data şi ora afişării la secretariatul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

                       

Data afişării: 03.08.2016, ora 14,00

 

 

COMISIA DE CONCURS:

1.Domnul Cocuz Gabi, șef serviciu DST                                  – preşedinte

2.Doamna Florea Mirela Mihaela, contabil șef DST                 – membru

3.Domnul  Gal Marian, administrator  DST                             – membru

4.Doamna  Kerekes Eniko, inspector R.U. DST                      – secretar