Rezultate proba scrisa inspector specialitate

REZULTATELE Obţinute de către candidaţi la PROBA SCRISĂ                              

pentru examenul desfăşurat în data de 14.04.2016 în vederea ocupării funcţiei de execuţie vacante de inspector de specialitate, grad profesional S IA,  în cadrul Serviciului “Financiar Contabil și Resurse Umane” al Direcţiei Sport şi Tineret Braşov.

Nr.

crt.

Numele

şi prenumele candidatului

Punctajul

obţinut la

“proba scrisă”

Punctajul Maxim

cf.legii

Punctajul Minim

cf.legii

ADMIS

/RESPINS

1. CUCU GABRIELA – IULIA 14,33 100 pct 50 pct RESPINS
2. SAMPETRU  ALEXANDRA

LILIANA

89,33 100 pct 50 pct ADMIS
3. TIUT  MARIA – CAMELIA

            

53,17 100 pct 50 pct ADMIS

        

Promovarea probei scrise este obligatorie pentru susţinerea interviului.

 

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul obţinut pot face contestaţie în termen de 24 ore de la data şi ora afişării la secretariatul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

Numai candidaţii declaraţi ADMIŞI (cei care au obţinut punctajul de cel puţin minim 50 puncte la proba scrisă), se vor prezenta în data de 18.04.2016, ora 1200 pentru susţinerea interviului la sediul Direcţiei Sport şi Tineret Braşov din B-dul Gării nr.21.

COMISIA DE CONCURS:

1.Doamna Florea Mirela – Mihaela, contabil șef DST             – preşedinte

2.Domnul Cocuz Gabi, şef serviciu DST             – membru

3.Domnul Matei Marian, șef serviciu DST                              – membru

Data afişării: 15.04.2016, ora 09,00