REzultat dosare inspector specialitate

REZULTATUL

                   ETAPEI PRIVIND SELECŢIA DOSARELOR DE ÎNSCRIERE

                                                     ALE CANDIDAŢILOR

 

înscrişi la concursul ce va avea loc în intervalul  14.04.2016 (proba scrisă) – 18.04.2016 (interviul) pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de inspector de specialitate, grad profesional  S IA  în cadrul Serviciului “Financiar Contabil și Resurse Umane”.

 

 

Nr.

crt.

Numele

şi prenumele candidatului

Nr. şi data înregistrării cererii de înscriere Rezultatul selectării dosarelor de înscriere

ADMIS/RESPINS

Motivul

respingerii dosarului

 

1.

 

TIUT MARIA – CLAUDIA

 

 

672/31.03.2016

 

ADMIS

 
 

2.

 

CUCU GABRIELA – IULIA

 

728/05.04.2016

 

ADMIS

 
 

3.

 

SAMPETRU ALEXANDRA – LILIANA

 

737/06.04.2016

 

ADMIS

 

 

 

  Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul obţinut pot face contestaţie în termen de 24 ore de la data şi ora afişării la secretariatul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

                       

Data afişării: 11.04.2016, ora 11,00

 

 

 

 

 

 

COMISIA DE CONCURS:

1.Doamna Florea Mirela – Mihaela, contabil șef DST             – preşedinte

2.Domnul Cocuz Gabi, şef serviciu DST                               – membru

3.Domnul Matei Marian, șef serviciu DST                             – membru

4.Doamna Kerekes Eniko, referent R.U. DST                        – secretar