Rezultat dosare administrator

REZULTATUL

                   ETAPEI PRIVIND SELECŢIA DOSARELOR DE ÎNSCRIERE

                                                     ALE CANDIDAŢILOR

 

înscrişi la concursurile ce vor avea loc în intervalul  15.04.2016 (proba scrisă) – 19.04.2016 (interviul) pentru ocuparea funcţiilor contractuale vacante de administrator, treapta profesională M I și muncitor calificat I,   în cadrul Serviciului “Sala Sporturilor DP Colibași și Bazin Olimpic”.

 

 

Nr.

crt.

Numele

şi prenumele candidatului

Nr. şi data înregistrării cererii de înscriere Rezultatul selectării dosarelor de înscriere

ADMIS/RESPINS

Funcția vacantă Motivul

respingerii

dosarului

 

1.

 

GAL MARIAN

 

740/06.04.2016

 

ADMIS

 

Administrator

 

 
 

2.

 

HOMOTESCU ANDREI GABRIEL – VICENȚIU

 

743/06.04.2016

 

ADMIS

 

Administrator

 

 
 

3.

 

ZAHARIA FLORIN

 

739/06.04.2016

 

ADMIS

Muncitor calificat  

 

 

 

 

  Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul obţinut pot face contestaţie în termen de 24 ore de la data şi ora afişării la secretariatul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

                       

Data afişării: 11.04.2016, ora 11,00

 

 

 

 

 

 

COMISIA DE CONCURS:

1.Doamna Florea Mirela – Mihaela, contabil șef DST             – preşedinte

2.Domnul Cocuz Gabi, şef serviciu DST                               – membru

3.Domnul Matei Marian, șef serviciu DST                             – membru

4.Doamna Kerekes Eniko, referent R.U. DST                        – secretar