Rezultat proba scrisa administrator

REZULTATELE

Obţinute de către candidaţi la PROBA SCRISĂ

                             

pentru examenul desfăşurat în data de 15.04.2016 în vederea ocupării funcţiei de execuţie vacante de administrator, treapta profesională M I,  în cadrul Serviciului “Sala Sporturilor DP Colibaşi şi Bazin Olimpic” al Direcţiei Sport şi Tineret Braşov.

Nr.

crt.

Numele

şi prenumele candidatului

Punctajul

obţinut la

“proba scrisă”

Punctajul Maxim

cf.legii

Punctajul Minim

cf.legii

ADMIS

/RESPINS

1. GAL MARIAN 82,50 100 pct 50 pct ADMIS

        

Promovarea probei scrise este obligatorie pentru susţinerea interviului.

 

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul obţinut pot face contestaţie în termen de 24 ore de la data şi ora afişării la secretariatul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

Numai candidaţii declaraţi ADMIŞI (cei care au obţinut punctajul de cel puţin minim 50 puncte la proba scrisă), se vor prezenta în data de 19.04.2016, ora 0900 pentru susţinerea interviului la sediul Direcţiei Sport şi Tineret Braşov din B-dul Gării nr.21.

COMISIA DE CONCURS:

1.Doamna Florea Mirela – Mihaela, contabil șef DST             – preşedinte

2.Domnul Cocuz Gabi, şef serviciu DST             – membru

3.Domnul Matei Marian, șef serviciu DST                              – membru

           Data afişării: 15.04.2016, ora 15,00