Rezultat proba scrisa instructor sportiv

REZULTATELE

Obţinute de către candidaţi la PROBA SCRISĂ pentru examenul desfăşurat în data de 15.02.2016 în vederea ocupării funcţiei de execuţie vacante de instructor sportiv, treapta profesională M II,  în cadrul Serviciului “Sala Sporturilor DP Colibaşi şi Bazin Olimpic” al Direcţiei Sport şi Tineret Braşov.

 

Nr.

crt.

Numele

şi prenumele candidatului

Punctajul

 obţinut la

“proba scrisă

Punctajul Maxim

cf.legii

Punctajul Minim

cf.legii

ADMIS

/RESPINS

 

1.

 

BĂILĂ IOANA – EMILIA

 

78,66

 

100 pct

 

50 pct

 

ADMIS

           

                       

Promovarea probei scrise este obligatorie pentru susţinerea interviului.

 

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul obţinut pot face contestaţie în termen de 24 ore de la data şi ora afişării la secretariatul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

Numai candidaţii declaraţi ADMIŞI (cei care au obţinut punctajul de cel puţin minim 50 puncte la proba scrisă), se vor prezenta în data de 18.02.2016, ora 1200 pentru susţinerea interviului la sediul Direcţiei Sport şi Tineret Braşov din B-dul Gării nr.21.

 

COMISIA DE CONCURS:

  1. Domnul Cernica Emilian, Director                                              – preşedinte

2..  Domnul Cocuz Gabi, şef serviciu                                                – membru

  1. Domnul Barbu Ştefan, inspector                                                   –  membru
  1. Doamna Kerekes Eniko, referent R.U.,                                         –  secretar

 

Data afişării: 16.02.2016, ora 10,00