Rezultat etapa dosare instructor sportiv

REZULTATUL  ETAPEI PRIVIND SELECŢIA DOSARELOR DE ÎNSCRIERE                                                    ALE CANDIDAŢILOR

înscrişi la concursul ce va avea loc în intervalul  15.02.2016 (proba scrisă) – 18.02.2016 (interviul) pentru ocuparea funcţiei vacante de instructor sportiv, grad profesional  M II

în cadrul Serviciului “Sala Sporturilor DP Colibaşi şi Bazin Olimpic”.

 

 

Nr.

crt.

Numele

şi prenumele candidatului

Nr. şi data înregistrării cererii de înscriere Rezultatul selectării dosarelor de înscriere

ADMIS/RESPINS

Motivul

respingerii dosarului

 

1.

 

        BĂILĂ IOANA EMILIA

 

 

220/05.02.2016

 

ADMIS

 
     

 

 

 

 

 

  Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul obţinut pot face contestaţie în termen de 24 ore de la data şi ora afişării la secretariatul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

                       

Data afişării: 09.02.2016, ora 11,00

 

COMISIA DE CONCURS:

1.Domnul Cernica Emilian, director DST                              – preşedinte

2.Domnul Cocuz Gabi, şef serviciu DST                               – membru

3.Domnul Barbu Ştefan, inspector de specialitate DST         – membru

4.Doamna Kerekes Eniko, referent R.U.                                – secretar