Rezultat interviu instructor sportiv

REZULTATELE

Obţinute de către candidaţi la INTERVIU                                                             pentru concursul desfăşurat în data de 18.02.2016 în vederea ocupării funcţiei vacante de instructor sportiv, treapta profesională M II,  în cadrul Serviciului “Sala Sporturilor DP Colibaşi şi Bazin Olimpic” al Direcţiei Sport şi Tineret Braşov.

 

Nr.

crt.

Numele

şi prenumele candidatului

Punctajul

 obţinut la

“INTERVIU”

Punctajul Maxim

cf.legii

Punctajul Minim

cf.legii

ADMIS

/RESPINS

 

1.

 

BĂILĂ IOANA – EMILIA

 

100

 

100 pct

 

50 pct

 

ADMIS

           

 

COMISIA DE CONCURS:

  1. Domnul  Cernica Emilian, Director                                             – preşedinte

2..  Domnul  Cocuz Gabi, şef serviciu                                               – membru

  1. Domnul  Barbu Ştefan, inspector de specialitate                           –  membru
  1. Doamna  Kerekes Eniko, referent R.U.,                                         –  secretar

 

 

 

 

Data afişării: 19.02.2016, ora 10,00