Rezultat contestatie referent 03.10.2017

REZULTATUL      Obţinut de către candidat în urma contestației                                                            

la proba scrisă a concursului desfăşurat în data de 03.10.2017, ora 10,00 în vederea ocupării funcţiei de execuţie vacante de referent, treapta profesională M II, în cadrul Serviciului “Patinoar Olimpic și Minibaza Tractorul” al Direcţiei Sport şi Tineret Braşov.

 

Nr.

crt.

Numele

şi prenumele candidatului

Punctajul

obţinut la

“proba scrisă

Punctajul Maxim

cf.legii

Punctajul Minim

cf.legii

ADMIS

/RESPINS

 

1.

 

DUDU CĂLIN – OVIDIU

 

54,57

 

100 pct

 

50pct

 

ADMIS

 

 

COMISIA DE SOLUȚIONARE CONTESTAȚII:

1.Doamna Voinescu Neli – Daniela, consilier juridic DST    – preşedinte

2.Doamna Briean Ioana Ileana, inspector DST                      – membru

3.Domnul Niculescu Cosmin, inspector DST                           – membru

4.Doamna Kerekes Eniko, inspector R.U. DST                     – secretar

 

 

 

Data afişării: 05.10.2017, ora 13,00

Rezultat proba scrisa muncitor 03.10.2017

REZULTATELE

Obţinute de către candidaţi la PROBA SCRISĂ

                                                                       

 

pentru concursul desfăşurat în data de 03.10.2017 în vederea ocupării funcţiei de executie vacante de Muncitor calificat I în cadrul Serviciului „Patinoar Olimpic și Minibaza Tractorul”

 

Nr.

crt.

Numele

şi prenumele candidatului

Punctajul

obţinut la

“proba scrisă

Punctajul Maxim

cf.legii

Punctajul Minim

cf.legii

ADMIS

/RESPINS

 

1.

 

LĂCĂTUȘ CRISTIAN – IONEL

 

52,04

 

 

100 pct

 

50 pct

 

ADMIS

 

2.

 

NICULESCU LUCIAN – IOAN

 

11,36

 

100 pct

 

50 pct

 

RESPINS

 

3.

 

DRAGOMIR CRISTIAN

 

11,05

 

100 pct

 

50 pct

 

RESPINS

 

4.

 

BACIU VALENTIN

 

7,48

 

100 pct

 

50 pct

 

RESPINS

                     

Promovarea probei scrise este obligatorie pentru susţinerea interviului.

 

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul obţinut pot face contestaţie în termen de 24 ore de la data şi ora afişării la secretariatul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

Numai candidaţii declaraţi ADMIŞI (cei care au obţinut punctajul de cel puţin minim 50 puncte la proba scrisă), se vor prezenta în data de 06.10.2017, ora 1100 pentru susţinerea interviului la sediul Direcţiei Sport şi Tineret Braşov din B-dul Gării nr.21.

 

 

COMISIA DE CONCURS:

1.Domnul Cernica Emilian, director DST                               – preşedinte

2.Domnul Cocuz Gabi, şef serviciu DST                                – membru

3.Domnul Luculescu Ghiță, referent DST                              – membru

\ 4.Doamna Kerekes Eniko, inspector R.U. DST                     – secretar

 

 

Data afişării: 04.10.2017, ora 12,00

Rezultat dosare referent August 2017

REZULTATUL

                   ETAPEI PRIVIND SELECŢIA DOSARELOR DE ÎNSCRIERE

                                                     ALE CANDIDAŢILOR

 

înscrişi la concursul ce va avea loc în intervalul  21.08.2017 (proba scrisă) – 24.08.2017 (interviul) pentru ocuparea funcţiilor contractuale vacante de: referent – treapta profesională

M IA  în cadrul Serviciului „Financiar Contabil și Resurse Umane” și în cadrul Serviciului „Sala Sporturilor DP Colibași și Bazin Olimpic”

 

  1. Referent – treapta profesională  M IA  în cadrul Serviciului „Financiar Contabil și Resurse Umane
Nr.

crt.

Numele

şi prenumele candidatului

Nr. şi data înregistrării cererii de înscriere Rezultatul selectării dosarelor de înscriere

ADMIS/RESPINS

Motivul

respingerii dosarului

 

1.

 

IACOB RUMELIA

 

 

2168/07.08.2017

 

ADMIS

 

——

 

2.

 

NEAMȚU CRISTINA SIMONA

 

2179/08.08.2017

 

ADMIS

 

——

 

3.

 

GROSU VASILICA ALINA

 

2183/08.08.2017

 

ADMIS

 

——

 

4.

 

SZABO EVA

 

2196/09.08.2017

 

ADMIS

 

——–

 

 

 

 

  1. Referent – treapta profesională  M IA  în cadrul Serviciului „Sala Sporturilor DP Colibași și Bazin Olimpic

 

 

Nr.

crt.

Numele

şi prenumele candidatului

Nr. şi data înregistrării cererii de înscriere Rezultatul selectării dosarelor de înscriere

ADMIS/RESPINS

Motivul

respingerii dosarului

 

1.

 

BUDAI  MIHAI

 

 

2142/03.08.2017

 

ADMIS

 

——

 

 

  Candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie în termen de 24 ore de la data şi ora afişării la secretariatul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

                       

Data afişării: 16.08.2017, ora 13,00

 

COMISIA DE CONCURS:

1.Domnul Cernica Emilian, director DST                            – preşedinte

2.Doamna Florea Mirela – Mihaela DST                              – membru

3.Domnul Cocuz Gabi, șef serviciu DST                               – membru

4.Doamna Kerekes Eniko, inspector R.U. DST                   – secretar

 

Rezultate finale instructor sportiv Mai 2017

REZULTATELE FINALE

Obţinute de către candidaţi

                                                                       

 

 

pentru concursul desfăşurat în perioada 04. – 09.05.2017 în vederea ocupării funcţiilor vacante de instructor sportiv, treapta profesională M I și M III, în cadrul Serviciului “Sala Sporturilor DP Colibaşi şi Bazin Olimpic” al Direcţiei Sport şi Tineret Braşov.

 

 

 

 

Nr.

crt.

Numele

şi prenumele candidatului

Punctajul

final

 

Punctajul Maxim

cf.legii

Punctajul Minim

cf.legii

ADMIS

/RESPINS

 

1.

 

RUSU GABRIEL – MARIUS

 

83,00

 

100 pct

 

50 pct

 

ADMIS

 

2.

 

PODAR CRISTIAN -NICOLAE

 

82,50

 

100 pct

 

50 pct

 

ADMIS

 

 

COMISIA DE CONCURS:

1.Domnul Cernica Emilian, director DST                              – preşedinte

2.Domnul Cocuz Gabi, şef serviciu DST                               – membru

3.Domnul Barbu Ştefan, inspector de specialitate DST         – membru

4.Doamna Kerekes Eniko, inspector R.U.                             – secretar

 

 

Data afişării: 11.05.2017, ora: 15,00

Rezultate proba scrisa instructor sportiv mai 2017

REZULTATELE

Obţinute de către candidaţi la PROBA SCRISĂ

                                                                       

 

pentru concursul desfăşurat în data de 04.05.2017 în vederea ocupării funcţiilor de execuţie vacante de instructor sportiv, treapta profesională M I și M III, în cadrul Serviciului “Sala Sporturilor DP Colibaşi şi Bazin Olimpic” al Direcţiei Sport şi Tineret Braşov.

 

Nr.

crt.

Numele

şi prenumele candidatului

Punctajul

obţinut la

“proba scrisă

Punctajul Maxim

cf.legii

Punctajul Minim

cf.legii

ADMIS

/RESPINS

 

1.

 

PODAR CRISTIAN – NICOLAE

 

78,00

 

100 pct

 

50 pct

 

ADMIS

 

2.

 

RUSU GABRIEL – MARIUS

 

74,00

 

100 pct

 

50 pct

 

ADMIS

                     

Promovarea probei scrise este obligatorie pentru susţinerea interviului.

 

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul obţinut pot face contestaţie în termen de 24 ore de la data şi ora afişării la secretariatul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

Numai candidaţii declaraţi ADMIŞI (cei care au obţinut punctajul de cel puţin minim 50 puncte la proba scrisă), se vor prezenta în data de 09.05.2017, ora 1000 pentru susţinerea interviului la sediul Direcţiei Sport şi Tineret Braşov din B-dul Gării nr.21.

 

 

COMISIA DE CONCURS:

  1. Domnul Cernica Emilian, Director                                              – preşedinte

2.. Domnul Cocuz Gabi, şef serviciu                                                  – membru

  1. Domnul Barbu Ştefan, inspector                                                  – membru
  1. Doamna Kerekes Eniko, inspector R.U.,                                   – secretar

 

 

Data afişării: 05.05.2017, ora 12,00

Rezultate finale asistent medical – Aprilie 2017

REZULTATELE FINALE

Obţinute de către candidaţi  pentru concursul desfăşurat în perioada 30.03. – 04.04.2017 în vederea ocupării funcţiilor de execuție vacante de asistent medical PL în cadrul Centrului de Agrement și Divertisment Poiana Brașov.

 

 

Nr.

crt.

Numele

şi prenumele candidatului

Punctajul

final

 

Punctajul Maxim

cf.legii

Punctajul Minim

cf.legii

ADMIS

/RESPINS

 

1.

 

DINU ALINA

 

54,00

 

100 pct

 

50 pct

 

ADMIS

       

 

 

 

 

 

 

 

COMISIA DE CONCURS:

1.Doamna Netejoru Monica, medic specialist în cadrul

Direcției de Servicii Sociale Brașov                                      – preşedinte

2.Domnul Cernica Emilian, director DST                               – membru

3.Doamna Murariu Andreea, șef serviciu DST                        – membru

4.Doamna Kerekes Eniko, inspector R.U. DST                     – secretar

 

 

 

Data afişării: 05.04.2017, ora 16,00

Rezultate interviu asistent medical – Aprilie 2017

REZULTATELE

                                     Obţinute de către candidaţi la INTERVIU

                                                                       

 

 

pentru concursul desfăşurat în data de 04.04.2017 în vederea ocupării funcţiei de execuție vacante de asistent medical PL, în cadrul Centrului de Agrement și Divertisment Poiana Brașov.

 

 

Nr.

crt.

Numele

şi prenumele candidatului

Punctajul

obţinut la

“INTERVIU”

Punctajul

Maxim

cf.legii

Punctajul Minim

cf.legii

ADMIS

/RESPINS

 

1.

 

DINU ALINA

 

57,00

 

100 pct

 

50 pct

 

ADMIS

           

 

 

Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului interviului.

              

 

 

 

COMISIA DE CONCURS:

1.Doamna Netejoru Monica, medic specialist în cadrul

Direcției de Servicii Sociale Brașov                                      – preşedinte

2.Domnul Cernica Emilian, director DST                               – membru

3.Doamna Murariu Andreea, șef serviciu DST                         – membru

 

 

 

Data afişării: 04.04.2017, ora 15,00

Rezultate proba scrisa Asistent Medical – Martie 2017

REZULTATELE

Obținute de către candidați la PROBA SCRISĂ

                                                    

pentru concursul desfășurat în data de 31.03.2017 în vederea ocupării funcțiilor contractuale de execuție vacante Asistent medical PL – 2 posturi, în cadrul Centrului de Agrement și Divertisment Poiana Brașov.

 

Nr.

crt.

Numele

şi prenumele candidatului

Punctajul obținut la „proba scrisă” Punctajul

Maxim

cf.legii

Punctajul

Minim

cf.legii

ADMIS/

RESPINS

 

1.

 

DINU ALINA

 

51,00

 

100 pct

 

50 pct

 

ADMIS

 

2.

 

CERNOBAI GABRIELA

 

 

34,75

 

100 pct

 

50 pct

 

RESPINS

 

3.

 

VASIU IOAN – PAUL

 

27,25

 

100 pct

 

50 pct

 

RESPINS

 

4.

 

PLĂTICĂ ELENA – CRISTINA

 

25,25

 

100 pct

 

50 pct

 

RESPINS

 

5.

 

VRÂNCEAN CLAUDIA

 

23,25

 

100 pct

 

50 pct

 

RESPINS

 

  Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul obţinut pot face contestaţie în termen de 24 ore de la data şi ora afişării la secretariatul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

                       

Data afişării: 31.03.2017, ora 11,00

 

COMISIA DE CONCURS:

1.Doamna Netejoru Monica, medic specialist în cadrul

Direcției de Servicii Sociale Brașov                                                – preşedinte

2.Domnul Cernica Emilian, director DST                              – membru

3.Doamna Murariu Andreea, șef serviciu DST                      – membru

4.Doamna Kerekes Eniko, inspector r.u. DST – secretar comisie

 

Rezultate finale referent Martie 2017

REZULTATELE  FINALE

Obţinute de către candidaţi

pentru concursul desfăşurat în perioada 17. – 23.03.2017 în vederea ocupării funcţiilor de execuție vacante de referent, treapta profesională M IA, și M I  în cadrul Centrului de Agrement și Divertisment Poiana Brașov.

 

Referent, treapta profesională M I A:

 

Nr.

crt.

Numele

şi prenumele candidatului

Punctajul

 final

 

Punctajul Maxim

cf.legii

Punctajul Minim

cf.legii

ADMIS

/RESPINS

 

1.

 

CÎMPEAN ADELINA

 

81,00

 

100 pct

 

50 pct

 

ADMIS

 

2.

 

BALAȘ FLORIN – MIRCEA

 

64,50

 

100 pct

 

50 pct

 

ADMIS

 

 

 

Referent, treapta profesională M I:

                       

 

Nr.

crt.

Numele

şi prenumele candidatului

Punctajul

 final

 

Punctajul Maxim

cf.legii

Punctajul Minim

cf.legii

ADMIS

/RESPINS

 

1.

 

UNGUR GHEORGHE

 

71,00

 

100 pct

 

50 pct

 

ADMIS

 

2.

 

MĂNESCU MIHAELA – ANTONIA

 

69,00

 

100 pct

 

50 pct

 

ADMIS

 

3.

 

BARBU  IULIAN

 

64,00

 

100 pct

 

50 pct

 

ADMIS

 

 

 

COMISIA DE CONCURS:

1.Domnul Cernica Emilian, director DST                                – preşedinte

2.Domnul Cocuz Gabi, şef serviciu DST                                  – membru

3.Domnul Barbu Ștefan, inspector DST                                   – membru

4.Doamna Kerekes Eniko, inspector R.U. DST                       – secretar

 

 

 

Data afişării:  27.03.2017, ora 14,00

Rezultate interviu referent Martie 2017

REZULTATELE

                                       Obţinute de către candidaţi la INTERVIU

                                                                       

pentru concursul desfăşurat în data de 23.03.2017 în vederea ocupării funcţiei de execuție vacante de referent, treapta profesională M IA și M I,  în cadrul Centrului de Agrement și Divertisment Poiana Brașov.

 

Referent, treapta profesională M I A:

 

Nr.

crt.

Numele

şi prenumele candidatului

Punctajul

 obţinut la

“INTERVIU”

Punctajul

Maxim

cf.legii

Punctajul Minim

cf.legii

ADMIS

/RESPINS

 

1.

 

CÎMPEAN ADELINA

 

83,00

 

100 pct

 

50 pct

 

ADMIS

 

2.

 

BALAȘ FLORIN – MIRCEA

 

70,00

 

100 pct

 

50 pct

 

ADMIS

 

 

Referent, treapta profesională M I:

 

Nr.

crt.

Numele

şi prenumele candidatului

Punctajul

 obţinut la

“INTERVIU”

Punctajul

Maxim

cf.legii

Punctajul Minim

cf.legii

ADMIS

/RESPINS

 

1.

 

MĂNESCU MIHAELA – ANTONIA

 

75,00

 

100 pct

 

50 pct

 

ADMIS

 

2.

 

UNGUR GHEORGHE

 

70,00

 

100 pct

 

50 pct

 

ADMIS

 

3.

 

BARBU IULIAN

 

68,00

 

100 pct

 

50 pct

 

ADMIS

 

Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului interviului.

 

 

COMISIA DE CONCURS:

1.Domnul Cernica Emilian, director DST                              – preşedinte

2.Domnul Cocuz Gabi, şef serviciu DST                               – membru

3.Domnul Barbu Ștefan, inspector DST                                 – membru

4.Doamna Kerekes Eniko, inspector R.U. DST                     – secretar

 

 

 

Data afişării: 24.03.2017, ora 11,00