Rezultate proba scrisa sef serviciu 6.01.2017

 

REZULTATELE

Obţinute de către candidaţi la PROBA SCRISĂ

                                                                       

 

pentru examenul desfăşurat în data de 05.01.2017 în vederea ocupării funcţiei de conducere vacante de Șef serviciu – gradul II, în cadrul Centrului de Agrement și Divertisment Poiana Brașov

 

Nr.

crt.

Numele

şi prenumele candidatului

Punctajul

obţinut la

“proba scrisă

Punctajul Maxim

cf.legii

Punctajul Minim

cf.legii

ADMIS

/RESPINS

 

1.

 

PUIU ANDREEA

 

89,23

 

100 pct

 

70 pct

 

ADMIS

           

                     

Promovarea probei scrise este obligatorie pentru susţinerea interviului.

 

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul obţinut pot face contestaţie în termen de 24 ore de la data şi ora afişării la secretariatul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

Numai candidaţii declaraţi ADMIŞI (cei care au obţinut punctajul de cel puţin minim 70 puncte la proba scrisă), se vor prezenta în data de 11.01.2017, ora 1200 pentru susţinerea interviului la sediul Direcţiei Sport şi Tineret Braşov din B-dul Gării nr.21.

  

 

COMISIA DE CONCURS:

1.Domnul Cernica Emilian, director DST                               – preşedinte

2.Domnul Cocuz Gabi, şef serviciu DST                                – membru

3.Domnul Matei Marian, șef serviciu DST                             – membru

4.Doamna Kerekes Eniko, inspector R.U. DST                     – secretar

 

Data afişării: 06.01.2017, ora 13,00