Rezultate proba scrisa referent August 2017

REZULTATELE

Obținute de către candidați la PROBA SCRISĂ

                                                   

 

pentru concursul desfășurat în data de 21.08.2017, ora 09,00 în vederea ocupării funcțiilor contractuale de execuție vacante de Referent – treapta profesională M IA – 1 post în cadrul Serviciului Financiar Contabil și Resurse Umane și Referent – treapta profesională M IA- 1 post, în cadrul Serviciului Sala Sporturilor DP Colibași și Bazin Olimpic.

 

Referent, treapta profesională M I A – Serviciului Financiar Contabil și Resurse Umane:

 

Nr.

crt.

Numele

şi prenumele candidatului

Punctajul obținut la „proba scrisă” Punctajul

Maxim

cf.legii

Punctajul

Minim

cf.legii

ADMIS/

RESPINS

 

1.

 

SZABO EVA GABRIELA

 

 

16,71

 

100 pct

 

50 pct

 

RESPINS

 

2.

 

IACOB RUMELIA

 

 

16,27

 

100 pct

 

50 pct

 

RESPINS

 

3.

 

GROSU VASILICA ALINA

 

——

 

——

 

——-

 

NU S-A PREZENTAT

 

4.

 

NEMȚANU CRISTINA SIMONA

 

——

 

—–

 

——

A RENUNȚAT

 

 

 

 

 

Referent, treapta profesională M IA – Serviciul Sala Sporturilor DP Colibași și Bazin Olimpic:

 

 

 

 

 

 

Nr.

crt.

Numele

şi prenumele candidatului

Punctajul obținut la „proba scrisă” Punctajul

Maxim

cf.legii

Punctajul

Minim

cf.legii

ADMIS/

RESPINS

 

1.

 

BUDAI MIHAI

 

42,58

 

100 pct

 

50 pct

 

RESPINS

 

 

 

 Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul obţinut pot face contestaţie în termen de 24 ore de la data şi ora afişării la secretariatul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

                       

Data afişării: 21.08.2017, ora 15,30

 

 

 

 

COMISIA DE CONCURS:

1.Domnul Cernica Emilian, director DST             – preşedinte

2.Doamna Florea Mirela Mihaela, contabil șef   – membru

3.Domnul Cocuz Gabi, șef serviciu DST             – membru

4.Doamna Kerekes Eniko, inspector R.U. DST   – secretar