Rezultate proba scrisa casier Octombrie 2016

REZULTATELE

Obţinute de către candidaţi la PROBA SCRISĂ

                                                                       

pentru concursul desfăşurat în data de 18.10.2016, ora 10,00 în vederea ocupării funcţiei de execuţie vacante de casier, treapta profesională M I,  în cadrul Serviciului “Financiar Contabil și Resurse Umane” al Direcţiei Sport şi Tineret Braşov.

 

Nr.

crt.

Numele

şi prenumele candidatului

Punctajul

 obţinut la

“proba scrisă

Punctajul Maxim

cf.legii

Punctajul Minim

cf.legii

ADMIS

/RESPINS

 

1.

 

 GROS RALUCA – MARIA

 

––

 

100 pct

 

50 pct

 

NU S-A PREZENTAT

 

2.

 

STÎNGACIU CARMEN

 

77,10

 

100 pct

 

50 pct

 

ADMIS

 

3.

 

VOICA ADRIANA RAMONA

 

45,68

 

100 pct

 

50 pct

 

RESPINS

                       

Promovarea probei scrise este obligatorie pentru susţinerea interviului.

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul obţinut pot face contestaţie în termen de 24 ore de la data şi ora afişării la secretariatul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

Numai candidaţii declaraţi ADMIŞI (cei care au obţinut punctajul de cel puţin minim 50 puncte la proba scrisă), se vor prezenta în data de 24.10.2016, ora 1200 pentru susţinerea interviului la sediul Direcţiei Sport şi Tineret Braşov din B-dul Gării nr.21.

 

 

COMISIA DE CONCURS:

1.Doamna Florea Mirela – Mihaela, contabil șef DST             – preşedinte

2.Domnul Cocuz Gabi, şef serviciu DST                               – membru

3.Doamna Pavel Emilia, contabil DST                                   – membru

4.Doamna Kerekes Eniko, inspector R.U. DST                      – secretar

 

 

 

Data afişării: 19.10.2016, ora 16,00