Rezultate interviu muncitor calificat

REZULTATUL ETAPEI PRIVIND SELECŢIA DOSARELOR DE ÎNSCRIERE ALE CANDIDAŢILOR

înscrişi la concursul ce va avea loc în intervalul  17.06.2016 (proba scrisă) – 23.06.2016 (interviul) pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de muncitor calificat I  în cadrul Serviciului “Stadion Metrom și Carpați”.

Nr.

crt.

Numele

şi prenumele candidatului

Nr. şi data înregistrării cererii de înscriere Rezultatul selectării dosarelor de înscriere

ADMIS/RESPINS

Motivul

respingerii dosarului

 

1.

 

PELMUȘ CONSTANTIN

 

 

1351/06.06.2016

 

RESPINS

 

Lipsă certificat calificare solicitat

   

 

  Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul obţinut pot face contestaţie în termen de 24 ore de la data şi ora afişării la secretariatul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

                       

Data afişării: 13.06.2016, ora 15,00

COMISIA DE CONCURS:

1.Domnul Cernica Emilian, director DST                              – preşedinte

2.Domnul Matei Marian, şef serviciu DST                            – membru

3.Domnul Hagiu Ionuț, muncitor calificat DST                     – membru

4.Doamna Kerekes Eniko, inspector R.U. DST                      – secretar