Rezultate ingrijitor curatenie

 

REZULTATELE

               Obţinute de către candidaţi la PROBA PRACTICĂ ȘI INTERVIU

 

pentru concursul desfăşurat în data de 20.04.2016 în vederea ocupării funcţiei vacante de îngrijitor curățenie, în cadrul Serviciului “Patinoar Olimpic și Minibaza Tractorul” al Direcţiei Sport şi Tineret Braşov.

 

 

Nr.

crt.

Numele

şi prenumele candidatului

Punctajul

 obţinut la

“INTERVIU”

Punctajul

 obţinut la

“PROBA PRACTICĂ

Punctajul

Maxim

cf.legii

Punctajul Minim

cf.legii

ADMIS

/RESPINS

 

1.

 

CIOBANU ANA

 

100

 

100

 

100 pct

 

50 pct

 

ADMIS

 

 

           

 

 

Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului  probei practice şi a interviului.

COMISIA DE CONCURS:

1.Doamna Florea Mirela – Mihaela, contabil șef DST             – preşedinte

2.Domnul Cocuz Gabi, şef serviciu DST                               – membru

3.Domnul Matei Marian, șef serviciu DST                             – membru

4.Doamna Kerekes Eniko, referent R.U. DST                        – secretar

 

 

Data afişării: 20.04.2016, ora 15,00