Rezultat final inspector de specialitate

REZULTATELE  FINALE

Obţinute de către candidaţi

                                                                       

 

 

pentru concursul desfăşurat în perioada 14. – 18.04.2016 în vederea ocupării funcţiei vacante de inspector de specialitate, grad profesional S IA,  în cadrul Serviciului “Financiar Contabil și Resurse Umane” al Direcţiei Sport şi Tineret Braşov.

 

Nr.

crt.

Numele

şi prenumele candidatului

Punctajul

 final

 

Punctajul Maxim

cf.legii

Punctajul Minim

cf.legii

ADMIS

/RESPINS

 

1.

 

SÂMPETRU  ALEXANDRA – LILIANA

 

93,11

 

100 pct

 

50 pct

 

ADMIS

 

2.

 

TIUT

MARIA – CAMELIA

 

74,39

 

100 pct

 

50 pct

 

RESPINS

 

                      

 

COMISIA DE CONCURS:

1.Doamna Florea Mirela – Mihaela, contabil șef DST             – preşedinte

2.Domnul Cocuz Gabi, şef serviciu DST                               – membru

3.Domnul Matei Marian, șef serviciu DST                             – membru

4.Doamna Kerekes Eniko, referent R.U. DST                        – secretar

 

 

 Data afişării:  21.04.2016, ora 09,00