Rezultate finale concurs muncitor calificat septembrie 2016

REZULTATELE  FINALE

Obţinute de către candidaţi

                                                                       

 

 

pentru examenul desfăşurat în perioada 13. – 16.09.2016 în vederea ocupării funcţiei vacante de muncitor calificat I,  în cadrul Serviciului “Stadion Metrom și Carpați” al Direcţiei Sport şi Tineret Braşov.

 

 

Nr.

crt.

Numele

şi prenumele candidatului

Punctajul

 final

 

Punctajul Maxim

cf.legii

Punctajul Minim

cf.legii

ADMIS

/RESPINS

 

1.

 

BENGA ION

 

91,50

 

100 pct

 

50 pct

 

ADMIS

           

 

                         

 

 

 

 

 

 

COMISIA DE CONCURS:

1.Domnul Cernica Emilian, director DST                              – preşedinte

2.Domnul Matei Marian, şef serviciu DST                            – membru

3.Domnul Chirtea Costică, muncitor calificat DST               – membru

4.Doamna Kerekes Eniko, inspector resurse umane               – secretar

 

 

 

Data afişării:  20.09.2016, ora 15,00