Rezultat selectie dosare referent

REZULTATUL

                   ETAPEI PRIVIND SELECŢIA DOSARELOR DE ÎNSCRIERE

                                                     ALE CANDIDAŢILOR

 

înscrişi la concursul ce va avea loc în intervalul 06.01.2017 (proba scrisă) – 12.01.2017 (interviul) pentru ocuparea funcţiilor contractuale vacante referent –treapta profesională M I și M IA în cadrul Centrului de Agrement și Divertisment Poiana Brașov.

 

 

Nr.

crt.

Numele

şi prenumele candidatului

Nr. şi data înregistrării cererii de înscriere Rezultatul selectării dosarelor de înscriere

ADMIS/RESPINS

Motivul

respingerii dosarului

 

1.

 

GHIOCA MARIANA

 

 

3351/14.12.2016

 

ADMIS

 

––

 

2.

 

BALAS FLORIN – MIRCEA

 

3363/15.12.2016

 

ADMIS

 

––

 

3.

 

CÎMPEAN ADELINA

 

3379/16.12.2016

 

ADMIS

 

––

 

 

 Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul obţinut pot face contestaţie în termen de 24 ore de la data şi ora afişării la secretariatul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

                       

Data afişării: 20.12.2016, ora 12,00

 

 

 

 

COMISIA DE CONCURS:

1.Domnul Cernica Emilian, director DST                              – preşedinte

2.Domnul Cocuz Gabi, şef serviciu DST                                – membru

3.Domnul Matei Marian, contabil DST                                    – membru

4.Doamna Kerekes Eniko, inspector R.U. DST                       – secretar

5.Doamna Briean Ioana, inspector specialitate DST               – secretar suplinitor