Rezultat interviu referent – Noiembrie 2017

REZULTATELE

                                     Obţinute de către candidaţi la INTERVIU

 

pentru concursul desfăşurat în data de 22.11.2017 în vederea ocupării funcţiei de execuție vacante de referent, treapta profesională M IA, în cadrul Serviciului „Sala Sporturilor DP Colibași și Bazin Olimpic”

 

 

Nr.

crt.

Numele

şi prenumele candidatului

Punctajul

obţinut la

“INTERVIU”

Punctajul

Maxim

cf.legii

Punctajul Minim

cf.legii

ADMIS

/RESPINS

 

1.

 

BUDAI MIHAI

 

68,00

 

100 pct

 

50 pct

 

ADMIS

           

 

 

Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului interviului.

 

 

COMISIA DE CONCURS:

1.Domnul Cernica Emilian, director DST                              – preşedinte

2.Domnul Cocuz Gabi, şef serviciu DST                                – membru

3.Domnul Roman Viorel, administrator DST                        – membru

4.Doamna Kerekes Eniko, inspector R.U. DST                     – secretar

 

 

 

Data afişării: 23.11.2017, ora 09,30