Rezultat interviu muncitor calificat Octombrie 2017

REZULTATELE

                                       Obţinute de către candidaţi la INTERVIU

                                                                       

 

 

pentru concursul desfăşurat în data de 06.10.2017 în vederea ocupării funcţiei contractuale vacante de muncitor calificat I,  în cadrul Serviciului “Patinoar Olimpic și Minibaza Tractorul” al Direcţiei Sport şi Tineret Braşov.

 

 

Nr.

crt.

Numele

şi prenumele candidatului

Punctajul

 obţinut la “INTERVIU”

Punctajul

Maxim

cf.legii

Punctajul Minim

cf.legii

ADMIS

/RESPINS

 

1.

 

LĂCĂTUȘ CRISTIAN IONEL

 

57

 

100 pct

 

50 pct

 

ADMIS

 

 

     

 

 

Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului interviului.

               

 

 

 

 

COMISIA DE CONCURS:

1.Domnul Cernica Emilian, director DST                              – preşedinte

2.Domnul Cocuz Gabi, şef serviciu DST                               – membru

3.Domnul Luculescu Ghiță, referent DST                              – membru

4.Doamna Kerekes Eniko, inspector R.U. DST                      – secretar

 

 

 

Data afişării: 09.10.2017, ora 14,30