Rezultat dosare sef serviciu

REZULTATUL

                   ETAPEI PRIVIND SELECŢIA DOSARELOR DE ÎNSCRIERE

                                                     ALE CANDIDAŢILOR

 

înscrişi la concursul ce va avea loc în intervalul  05.01.2017 (proba scrisă) – 11.01.2017 (interviul) pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de conducere șef serviciu – gradul II  în cadrul Centrului de Agrement și Divertisment Poiana Brașov.

 

Nr.

crt.

Numele

şi prenumele candidatului

Nr. şi data înregistrării cererii de înscriere Rezultatul selectării dosarelor de înscriere

ADMIS/RESPINS

Motivul

respingerii dosarului

 

1.

 

PUIU ANDREEA

 

 

3201/05.12.2016

 

ADMIS

 

––

 

2.

 

UNGUR GHEORGHE

 

3367/15.12.2016

 

RESPINS

Nu are master sau cursuri postuniversitare

 

 

  Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul obţinut pot face contestaţie în termen de 24 ore de la data şi ora afişării la secretariatul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

                       

Data afişării: 19.12.2016, ora 13,00

 

 

 

COMISIA DE CONCURS:

1.Domnul Cernica Emilian, director DST                             –  preşedinte

2.Domnul Cocuz Gabi, şef serviciu DST                               – membru

3.Domnul Matei Marian, contabil DST                                  – membru

4.Doamna Kerekes Eniko, inspector R.U. DST                       – secretar

5.Doamna Briean Ioana, inspector specialitate DST               –  secretar suplinitor