Rezultat dosare referent August 2017

REZULTATUL

                   ETAPEI PRIVIND SELECŢIA DOSARELOR DE ÎNSCRIERE

                                                     ALE CANDIDAŢILOR

 

înscrişi la concursul ce va avea loc în intervalul  21.08.2017 (proba scrisă) – 24.08.2017 (interviul) pentru ocuparea funcţiilor contractuale vacante de: referent – treapta profesională

M IA  în cadrul Serviciului „Financiar Contabil și Resurse Umane” și în cadrul Serviciului „Sala Sporturilor DP Colibași și Bazin Olimpic”

 

  1. Referent – treapta profesională  M IA  în cadrul Serviciului „Financiar Contabil și Resurse Umane
Nr.

crt.

Numele

şi prenumele candidatului

Nr. şi data înregistrării cererii de înscriere Rezultatul selectării dosarelor de înscriere

ADMIS/RESPINS

Motivul

respingerii dosarului

 

1.

 

IACOB RUMELIA

 

 

2168/07.08.2017

 

ADMIS

 

––

 

2.

 

NEAMȚU CRISTINA SIMONA

 

2179/08.08.2017

 

ADMIS

 

––

 

3.

 

GROSU VASILICA ALINA

 

2183/08.08.2017

 

ADMIS

 

––

 

4.

 

SZABO EVA

 

2196/09.08.2017

 

ADMIS

 

–––

 

 

 

 

  1. Referent – treapta profesională  M IA  în cadrul Serviciului „Sala Sporturilor DP Colibași și Bazin Olimpic

 

 

Nr.

crt.

Numele

şi prenumele candidatului

Nr. şi data înregistrării cererii de înscriere Rezultatul selectării dosarelor de înscriere

ADMIS/RESPINS

Motivul

respingerii dosarului

 

1.

 

BUDAI  MIHAI

 

 

2142/03.08.2017

 

ADMIS

 

––

 

 

  Candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie în termen de 24 ore de la data şi ora afişării la secretariatul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

                       

Data afişării: 16.08.2017, ora 13,00

 

COMISIA DE CONCURS:

1.Domnul Cernica Emilian, director DST                            – preşedinte

2.Doamna Florea Mirela – Mihaela DST                              – membru

3.Domnul Cocuz Gabi, șef serviciu DST                               – membru

4.Doamna Kerekes Eniko, inspector R.U. DST                   – secretar