Rezultat dosare muncitor calificat August 2017

REZULTATUL

                   ETAPEI PRIVIND SELECŢIA DOSARELOR DE ÎNSCRIERE

                                                     ALE CANDIDAŢILOR

 

înscrişi la concursul ce va avea loc în intervalul  21.08.2017 (proba scrisă) – 24.08.2017 (interviul) pentru ocuparea funcţiilor contractuale vacante din cadrul Direcției Sport și Tineret Brașov

 

  1. Muncitor calificat I – în cadrul Serviciului „Patinoar Olimpic și Minibaza Tractorul’’

 

 

Nr.

crt.

Numele

şi prenumele candidatului

Nr. şi data înregistrării cererii de înscriere Rezultatul selectării dosarelor de înscriere

ADMIS/RESPINS

Motivul

respingerii dosarului

 

1.

 

BALCAN COSTEL DORU

 

 

2197/09.08.2017

 

ADMIS

 

––

 

 

Pentru posturile vacante de:

  1. Muncitor calificat I – în cadrul Serviciului “Stadion Metrom și Carpați” și

 

  1. Îngrijitor curățenie – în cadrul Serviciului “Patinoar Olimpic și Minibaza Tractorul”, nu s-a depus nici un dosar.

 

  Candidaţii nemulţumiţi  pot face contestaţie în termen de 24 ore de la data şi ora afişării la secretariatul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

                       

Data afişării: 16.08.2017, ora 13,00

 

COMISIA DE CONCURS:

1.Domnul Cernica Emilian, director DST                            – preşedinte

2.Doamna Florea Mirela – Mihaela DST                               – membru

3.Domnul Cocuz Gabi, șef serviciu DST                               – membru

4.Doamna Kerekes Eniko, inspector R.U. DST                    – secretar