Rezultat dosare instructor sportiv

REZULTATUL

                   ETAPEI PRIVIND SELECŢIA DOSARELOR DE ÎNSCRIERE

                                                     ALE CANDIDAŢILOR

 

înscrişi la concursul ce va avea loc în intervalul  04.05.2017 (proba scrisă) – 09.05.2017 (interviul) pentru ocuparea funcţiilor vacante de instructor sportiv

în cadrul Serviciului “Sala Sporturilor DP Colibaşi şi Bazin Olimpic”.

 

 

Nr.

crt.

Numele

şi prenumele candidatului

Nr. şi data înregistrării cererii de înscriere Rezultatul selectării dosarelor de înscriere

ADMIS/RESPINS

Motivul

respingerii dosarului

 

1.

 

        RUSU GABRIEL – MARIUS

 

 

1054/19.04.2017

 

ADMIS

 
 

2.

 

PODAR CRISTIAN – NICOLAE

 

1078/24.04.2017

 

ADMIS

 

 

 

  Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul obţinut pot face contestaţie în termen de 24 ore de la data şi ora afişării la secretariatul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

                       

Data afişării: 27.04.2017, ora 12,00

 

 

 

COMISIA DE CONCURS:

1.Domnul Cernica Emilian, director DST                              – preşedinte

2.Domnul Cocuz Gabi, şef serviciu DST                               – membru

3.Domnul Barbu Ştefan, inspector de specialitate DST         – membru

4.Doamna Kerekes Eniko, inspector R.U.                              – secretar