Rezultat dosare administrator 05.09

REZULTATUL

                   ETAPEI PRIVIND SELECŢIA DOSARELOR DE ÎNSCRIERE

                                                     ALE CANDIDAŢILOR

 

înscrişi la concursul ce va avea loc în intervalul  13.09.2016 (proba scrisă) – 16.09.2016 (interviul) pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de administrator, treapta profesională M I  în cadrul Serviciului “Sala Sporturilor DP Colibași și Bazin Olimpic”.

 

 

Nr.

crt.

Numele

şi prenumele candidatului

Nr. şi data înregistrării cererii de înscriere Rezultatul selectării dosarelor de înscriere

ADMIS/RESPINS

Motivul

respingerii dosarului

 

1.

 

 

 

ROMAN VIOREL

 

 

 

 

2003/24.08.2016

 

 

 

ADMIS

 

 

 

2.

 

OLARU GHIORGHE

 

2038/26.08.2016

 

ADMIS

 

3.

 

HĂLĂNEI OVIDIU

 

2093/01.09.2016

 

RESPINS

Dosar incomplet.

Nu a depus nici un act care să ateste vechimea în muncă.

 

 

 

  Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul obţinut pot face contestaţie în termen de 24 ore de la data şi ora afişării la secretariatul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

                       

Data afişării: 05.09.2016, ora 14,00

 

COMISIA DE CONCURS:

1.Domnul Cocuz Gabi, șef serviciu DST                               – preşedinte

2.Doamna Florea Mirela Mihaela, contabil șef DST                         – membru

3.Domnul  Gal Marian, administrator  DST                           – membru

4.Doamna  Kerekes Eniko, inspector R.U. DST                     – secretar