Rezultat dosare muncitor 05.09

REZULTATUL

                   ETAPEI PRIVIND SELECŢIA DOSARELOR DE ÎNSCRIERE

                                                     ALE CANDIDAŢILOR

 

înscrişi la concursul ce va avea loc în intervalul  13.09.2016 (proba scrisă) – 16.09.2016 (interviul) pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de muncitor calificat, treapta profesională  I  în cadrul Serviciului “Stadion Metrom și Carpați”.

 

 

Nr.

crt.

Numele

şi prenumele candidatului

Nr. şi data înregistrării cererii de înscriere Rezultatul selectării dosarelor de înscriere

ADMIS/RESPINS

Motivul

respingerii dosarului

 

 

1.

 

 

 

BENGA ION

 

 

 

2058/30.08.2016

 

 

ADMIS

 

 

         

 

 

 

  Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul obţinut pot face contestaţie în termen de 24 ore de la data şi ora afişării la secretariatul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

                       

Data afişării: 05.09.2016, ora 14,00

 

COMISIA DE CONCURS:

1.Domnul Cernica Emilian, director DST                              – preşedinte

2.Doamna Matei Marian, șef serviciu DST                            – membru

3.Domnul  Chirtea Costică, muncitor calificat  DST                         – membru

4.Doamna  Kerekes Eniko, inspector R.U. DST                     – secretar