Anunt examen asistent medical

ANUNŢ

 

Direcţia Sport şi Tineret Braşov organizează examen pentru promovare în treaptă profesională superioară a personalului

 

  • Asistent medical – PL debutant, – în cadrul Centrului de Agrement și Divertisment Poiana Brașov

 

Condiţiile de desfăşurare a examenului:

                        – data organizării:        – probei scrise            –  14.11.2017,     ora 10.00

              locul de desfăşurare – sediul Sălii Sporturilor DP Colibaşi Braşov,

B-dul.Gării, nr.21.

       BIBLIOGRAFIA pentru promovarea în funcția de asistent medical:

  1. SEMIOLOGIE MEDICALĂ PENTRU ASISTENȚI MEDICALI, Mihaela Vasile și Monica Moldoveanu, Editura ALL
  2. GHID DE FARMACOLOGIE PENTRU ASISTENȚI MEDICALI ȘI ASISTENȚI DE FARMACIE, Crin Marcean, Vladimir-Manta Mihailescu, Editura ALL
  3. MANUAL DE MEDICINĂ INTERNĂ PENTRU CADRE MEDII, Corneliu Borundel, Editura ALL.

Examenul de promovare constă în susținerea unei probe scrise de către candidat, pe

baza subiectelor propuse și stabilite de către membrii comisiei de examinare.

Candidaţul nemulţumiţi de rezultatul obţinut pot depune contestaţie în termen de o zi

lucrătoare de la data afişării rezultatelor.

Comisia de soluţionare a contestaţiilor va reevalua lucrarea, iar rezultatele finale se afişează la sediul instituţiei în două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a contestaţiei.

Data afişării anunţului: 30.10.2017

 

 

 

 

Nr.

crt

       Atribuţia şi funcţia

 

  Numele şi prenumele

 

       Data

Semnătura
1.       

Aprobat

Director,

 

Cernica Emilian

2.      Elaborat:

Inspector RU,

Kerekes

Eniko

Nr.

pag

1 Nr.ex 2